Częstochowscy Seniorzy Lotnictwa obchodzili 35 rocznicę powstania ich Klubu

Inicjatorem założenia Klubu w Częstochowie był Henryk Furmańczyk, który należał do KSL przy Aeroklubie Śląskim w Katowicach. Członkami – założycielami uznano wszystkich 25 pierwszych członków Klubu , byli to :

Bogusław Buszko, Jacenty Caban, Zygmunt Ciesielski, Franciszek Darocha, Mieczysław Foltyński, Henryk Furmańczyk, Witold Hupka, Stanisław Kusiba, Zbyszko Małek, Jerzy Matyja, Ryszard Matysiakiewicz, Mieczysław Minor, Jerzy Mrozicki, Anna Pawłowska, Kazimierz Piątek, Tadeusz Piętka, Longin Powrożnik, Leopold Przypkowski, Sławomir Rozanow, Andrzej Stala, Władysław Szulczewski, Józef Trzepizur, Tadeusz Wożniak, Jan Wróblewski i Edward Zambrzycki. Wybrano pierwszy Zarząd w składzie: Henryk Furmańczyk – przewodniczący, Tadeusz Wożniak – sekretarz, Jan Wróblewski – skarbnik, Jacenty Caban i Witold Hupka – członkowie Zarządu.

Zebranie założycielskie odbyło się 18 listopada 1982 roku.

W kolejnych latach prezesami Klubu byli:

Henryk Furmańczyk (1982-1992)

Witold Hupka (1992-1999)

Andrzej Tajchman (1999-2015)

Roman Antonowicz (2015- nadal)

Od tamtej pory członkowie Klubu spotykają się regularnie na comiesięcznych zebraniach, poświęconych sprawom organizacyjnym, wymianie informacji ze świata lotniczego i spotkaniom z ciekawymi ludźmi lotnictwa. Seniorzy uczestniczą w stałych corocznych imprezach i akcjach. Należą do nich:

coroczne spotkania świąteczne bożenarodzeniowe i wielkanocne

– akcje „Znicz” – od 2000 roku przed Dniem Wszystkich Świętych. W zadumie przy grobach Kolegów zapalamy świece i składamy kwiaty. Uczestniczymy w Mszy Świętej żałobnej w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze – ku czci zmarłych sportowców, trenerów i działaczy regionu częstochowskiego. Podczas Mszy kapłan wymienia z imienia i nazwiska tych co odeszli (ok. 150 dusz stanowią nasi zmarli lotnicy).

Z okazji Święta Lotnictwa w sierpniu spotykamy się na lotnisku na pikniku, podczas którego seniorzy mają możliwości odbycia lotów na szybowcach – z instruktorem oczywiście.

W maju spotykamy się na Górze Ossona, pod figurką Matki Boskiej Loretańskiej, którą umieścił tam założyciel środka Szkolenia Szybowcowego, Henryk Sięga

Seniorzy uczestniczą i wspomagają organizacyjnie imprezy Aeroklubowe, zwłaszcza modelarskie, takie jak; święto latawca, Dni Sportu Częstochowskiego, wystawy modeli w Częstochowie i poza Częstochową, zawody modelarskie od „Smyki na start”, poprzez zawody modeli mikrolotów, aż po zawody modelarskie imienia J. Ostrowskiego i Z. Szajewskiego.

Co roku organizujemy wycieczki lotniczo-krajoznawcze do ciekawych lotniczo miejsc w Polsce i za granicą.

Dla upamiętnienia sławnych częstochowskich lotników umieściliśmy tablice pamiątkowe ku ich czci. Byli to lotnicy II wojny światowej: Hieronim Dudwał, Mariusz Wodzicki, Jerzy Palusiński – i założyciele Aeroklubu Częstochowskiego – Tadeusz Więckowski, Henryk Siega, Henryk Furmańczyk. W 2014 roku uzyskaliśmy od władz miasta stosowne miejsce i urządziliśmy Skwer Lotników z obeliskiem i tablicą pamiątkową upamiętniającą fakt istnienia tam przez długie lata pierwszego częstochowskiego i jednego z pierwszych w Polsce lotnisk z prawdziwego zdarzenia.

Seniorzy Lotnictwa dbają przede wszystkim o historię – poza już powstałymi pomnikami i opracowaniami powstają kolejne – katalog grobów lotników na cmentarzach Ziemi Częstochowskiej, historia lotnisk częstochowskich i dalsze.

Z tej to okazji – 35 lecia działalności Seniorów Lotnictwa – odbyło się w sobotę 2 grudnia w restauracji Five o’clock przy Filharmonii uroczyste spotkanie członków klubu i gości zaproszonych.

Po wysłuchaniu „Marszu lotników” wiersz okolicznościowy wygłosiła Edmunda Bodanka, poetka z radomszczańskiego stowarzyszenia poetyckiego PONAD.

Na spotkaniu rocznicowym referat historyczny wygłosił prezes honorowy Klubu Seniorów Lotnictwa Andrzej Tajchman .

Prezes AP i ACz, Włodzimierz Skalik w towarzystwie wiceprezydenta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka uhonorował najbardziej aktywnych działaczy Klubu wysokimi wyróżnieniami AP, a wspólnie z Dyrektor ACz, Agnieszką Olczyk odznaczył grupę działaczy „Złotą Odznaką za zasługi dla ACz.”

Złoty medal AP otrzymali :

-Marian Kaziród, wielokrotny mistrz w modelarstwie w klasie makiet latających na uwięzi

– Sławomir Rozanow, inicjator reaktywacji ACz w 1956 i rozpoczęcia działalności na lotnisku Rudniki, pierwszy prezes Zarządu ACz w tym okresie,

długoletni pracownik, lotnik i działacz aeroklubu.

– Andrzej Tajchman – długoletni pracownik ACz na wszystkich szczeblach od instruktora po dyrektora, zdobywca złotej odznaki szybowcowej z trzema diamentami, odznaczony wieloma najwyższymi odznaczeniami państwowymi i aeroklubowymi. Autor opracowań z zakresu historii ACz.

Odznaką „Zasłużony działacz lotnictwa sportowego” zostali wyróżnieni :

– Roman Antonowicz, w ACz od dziecka, kontynuator trzeciego pokolenia rodziny Antonowiczów w lotnictwie, po ojcu Ludwiku „Dziadku” Antonowiczu i bracie Włodzimierzu, formalnie w ACz od 1968 roku, modelarz, szybownik i spadochroniarz, historyk lotnictwa, inicjator i projektodawca urządzenia Skweru Lotników na dawnym terenie lotniska Kucelin i innych inicjatyw, od 2015 r prezes CzKSL.

– Henryk Kukuła, związany z lotnictwem sportowym ACz od 1947 roku, szybownik i działacz lotniczy z okresu pierwszych lat powojennych Aeroklubu, uzyskał klasę A i B w lotach szybowcowych na Górze Ossona. Współzałożyciel lotniczej drużyny harcerskiej. Współzałożyciel i aktywny działacz Klubu Seniorów Lotnictwa po jego założeniu w Częstochowie.

– Eugeniusz Twarkowski – modelarz, instruktor i działacz modelarski, sędzia modelarski I klasy w klasach F2B, F3A, F4B, F4C, F5C. Sędzia międzynarodowy modelarstwa w klasach Xp, F3, F4, współorganizator zawodów modelarskich, w tym memoriału Z. Szajewskiego i J. Ostrowskiego.

Odznakami za zasługi dla Aeroklubu Polskiego zostali odznaczeni :

– Złota odznaka: Marek Małolepszy, szybownik ze złotą odznaką szybowcową z trzema diamentami, wielokrotny szybowcowy rekordzista Polski, pilot komunikacyjny PLL LOT.

– Srebrna odznaka: Jerzy Ziółkowski, pilot szybowcowy, pionier w zakresie amatorskich konstrukcji lotniczych – lotni, motolotni, wiatrakowców.

– Brązowa odznaka – Ryszard Brycht, pilot szybowcowy, spadochroniarz, wykonał ponad 1000 skoków, uzyskał złotą odznakę spadochronową, uczestnik wielu zawodów spadochronowych w Polsce i za granicą, członek Zarządu CzKSL.

– Brązowa Odznaka – Roman Mucha, długoletni członek ACz, modelarz i instruktor modelarstwa, zdobywca wielu tytułów w łącznie z wicemistrzem Polski, długoletni pracownik ACz, kierownik sekcji modelarskiej, były dyrektor ACz, wiceprezes CzKSl.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele władz samorządowych – Starosta Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela oraz wiceprezydent Miasta Częstochowy,

dr Ryszard Stefaniak złożyli na ręce prezesa Klubu Roman Antonowicza listy gratulacyjne. Prezes Rady Seniorów Lotnictwa Leszek Mańkowski przekazał Medal Rady – przepiękną, rzadko wręczaną nagrodę.

Prezes Mańkowski podkreślił, że Częstochowski Klub jest najbardziej w tej chwili aktywnym Klubem Seniorów w Polsce.

Statuetkę pamiątkową najstarszego seniora Klubu otrzymał mjr Janusz Michor, który w tym roku ukończył 91 lat.

Wiązanki kwiatów otrzymały panie – Edmunda Sikorska, Edmunda Bodanka,

Maryla Furmańczyk i Agnieszka Olczyk .

W drugiej części spotkanie miało charakter świąteczny, wigilijny. Błogosławieństwa udzielił nieoceniony kapelan lotnictwa sportowego ojciec Dominik Orczykowski, po czym nastąpiło wzajemne składanie życzeń, kolacja wigilijna, kolędy śpiewane przy akompaniamencie Janka Puchały i Barbary Szymczyńskiej. Muzyka taneczna dopełniła reszty wieczoru, który dzięki różnorodności wiekowej umożliwił interesujące rozmowy w mniejszych grupkach i wymianę informacji, doświadczeń, wspomnień.

Spotkanie dobiegło końca, a Klub wszedł w kolejne dziesięciolecie.

Roman Antonowicz