Członkowie aeroklubu odznaczeni

Zarząd Aeroklubu Częstochowskiego, przyznał Złoty Medal Aeroklubu Marianowi Kazirodowi, za wybitne zasługi dla polskiego lotnictwa sportowego, a także dyplom dla Michała Klimaszewskiego – laureata plebiscytu dla najlepszego zawodnika Regionu Częstochowskiego w 2018 roku. Przekazanie medalu i dyplomu nastąpiło z rąk prezesa Aeroklubu Częstochowskiego, Włodzimierza Skalika i dyrektora Aeroklubu Częstochowskiego, Piotra Borowika, (7 kwietnia) podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego. Serdecznie gratulujemy!!!