Dziękujemy za 1% i prosimy o pamięć przy składaniu tegorocznych deklaracji podatkowych

Koledzy, koleżanki, przyjaciele i sympatycy. Właśnie otrzymaliśmy zestawienie ubiegłorocznych wpłat z tytułu jednego procenta. Co prawda nie jesteśmy liderem wśród regionalnych organizacji pożytku publicznego, którzy otrzymują największe pieniądze z tego tytułu, ale nie to jest najważniejsze. Liczy się Wasz gest i dobra wola. Dziękujemy za każdą złotówkę, bo każda jest potwierdzeniem Waszego przywiązania do Aeroklubu Częstochowskiego i dowodem na troskę o jego przyszłość.

Mając na uwadze, że zbliża się kolejny termin składania rocznych zeznań podatkowych prosimy, byście pamiętali o nas podczas wypełniania deklaracji. Zasady przekazywania 1 procenta nie zmieniają się. Wystarczy, że podczas uzupełniania druku w rubryce dotyczącej organizacji pożytku publicznego wpiszecie nazwę: Aeroklub Polski numer KRS 0000122672. Aby pieniądze trafiły na cel szczegółowy czyli na konto naszego stowarzyszenia, trzeba w rubryce: ”Informacje uzupełniające” wpisać nazwę Aeroklub Częstochowski.
Liczymy na Waszą pomięć i gest.