LOTNISKO RUDNIKI

 

1.   Dane operacyjno techniczne:

1.1.    Punkt odniesienia – środek lądowiska –ARP- 262 m AMSL
1.2.    Współrzędne geograficzne punktu odniesienia wg WGS-84:

 • Szerokość geograficzna:  50° 53’ 10.8” N
 • Długość geograficzna: 019° 12’ 08.9”E

1.3.     Lądowisko Rudniki położone jest :

 • 032° GEO – 9.5 km, 5.1 NM w stosunku do miasta Częstochowa
 • w strefie TRA 61, której  obrys wytyczają miejscowości:  Mstów, Biała Górna, Cykarzew, Kruszyna, Kłomnice, Mstów.
 • w ganicach poziomych strefy czasowo wydzielonej TSA 06 segment  C, której granice pionowe zawierają się w przedziale wysokości od 1050m (3050 ft) do FL 660.
 • w granicach poziomych UTMA Kraków, której granice pionowe zawierają się w przedziale wysokości od FL 095 do FL 285.
 • na południe od MRT 27, której granice pionowe zawierają się w przedziale wyskości od GND do 650m AMSL

Uwaga: Przed rozpoczęciem operacji lotniczych z lądowiska Rudniki należy zapoznać się aktualnym AUP/UUP ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność w/w elementów przestrzeni lub uzyskać informację o nich z FIS Kraków :
„Kraków Informacja” –  119,275 MHz
lub telefonicznie: 012 639 75 85 fax 012 639 75 86

W godzinach nocnych prosimy o zaopatrzenie się w sprzęt do kotwiczenia.

1.4.    Wzniesienie nad poziom morza – 262 m AMSL.
1.5.    Przeznaczenie lądowiska:

Opis przeznaczenia lądowiska: Lądowisko dopuszczone do   operacji lotniczych wykonywanych
przez samoloty, śmigłowce, wiatrakowce, szybowce, paralotnie, paralotnie z napędem, motolotnie, spadochrony zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR w dzień i w nocy dla statków  powietrznych o  całkowitej masie startowej (MTOW) do 5700 kg dla pola wzlotów A, B i C.

1.6  Określenie warunków korzystania z lądowiska.

 1. Lądowisko czynne cały rok w dzień i w nocy.
 2. Godziny pracy Zarządzającego lądowiska (Aeroklubu Częstochowskiego): dni robocze od 8.00 do 16.00.

– przyloty w godzinach pracy Zarządzającego należy uzgodnić z Zarządzającym.

– przyloty poza godzinami pracy Zarządzającego oraz w dni świąteczne należy uzgodnić z  Zarządzającym lądowiska z wyprzedzeniem 24 H.

3. telefony kontaktowe w celu uzgodnienia przylotów:

– tel./fax +48 34 3279755,

– tel. +48 783 995 277 Dyrektor , tel. +48 693 724 424 Kierownik Szkolenia,

2.  Charakterystyka lądowiska:

2.1. Lądowisko Rudniki składa się z dwóch równoległych pól wzlotów i drogi startowej o nawierzchni sztucznej:

–         Pole wzlotów A jako zasadnicze o, w kształcie trapezu: długość- krawędź południowa 740m, krawędź północna 880 m, szerokość – 280 m w którym wyznacza się drogę startową
(DS. 2)

–         Droga startowa (DS 1) – o nawierzchni sztucznej

–         Pole wzlotów B jako pomocnicze: długość – 2300 m, szerokość 200 m w którym wyznacza się drogę startową (DS. 3.)

 

2.2. Oznaczenie pola wzlotów A:

Wymalowane białe markery-narożniki na zewnątrz krawędzi drogi do kołowania po stronie północno-wschodniej, północno-zachodniej na pasie głównym o nawierzchni betonowej od strony południowo-wschodniej i południowo-zachodniej.

2.3. Oznaczenie pola wzlotów B:

Chorągiewkami po dwie na wschodnim progu i zachodnim progu pasa trawiastego usytuowanego na południe równolegle do pasa betonowego z przedłużeniem o 250 m na wschód oraz  o 350 m na zachód względem progów pasa betonowego.

2.4. Główny kierunek startów/podejść:

 • 262° – 082° GEO

2.5.  Rodzaj nawierzchni:

Pole wzlotów A zasadnicze:

 • Trawiasta w części północnej o wymiarach: 810 m długość, 285 m szerokość
 • Betonowa w części południowej (obejmująca środkowy wycinek pasa betonowego zawarty pomiędzy wewnętrznymi drogami do kołowania) o wymiarach: 810 m długość, 60 m szerokość

2.2 Drogi startowe:

Oznaczenie Dróg startowych

Wymiary dróg startowych

Kierunki GEO/MAG

Rodzaj nawierzchni

26 / 08 (DS 1)

2000 x 60

262°-082 °/258º-078º

Nawierzchnia sztuczna (beton)

26R / 08L (DS 2)

640×280

262°-082 58º078º

Nawierzchnia naturalna (trawa)

26L / 08R (DS 3)

2200×200

262°082°/258º-078º

Nawierzchnia naturalna (trawa)

 

Znaki tożsamości dróg startowych: DS. 2, DS. 3 podane w kolumnie pierwszej nie są wymalowane, gdyż są to drogi startowe o nawierzchni naturalnej (trawa). Aktualny kierunek lądowania wskazuje wskaźnik kierunku wiatru lub wyłożona jest litera „T” dla samolotów, a dla szybowców znak „↑”

–         Główny kierunek startu/lądowania DS 1, DS 2, DS 3 główny kierunek startu 262 º./082 º GEO

–         Wzniesienie progów drogi startowej DS. 1 o nawierzchni sztucznej:

–         kierunek 26 – (254.50m) 833,3 ft AMSL

–         kierunek 08  – (261.83 m) 859 ft AMSL

2.3     Oznaczenia dróg startowych:

–         Droga startowa DS. 2 oznaczona jest za pomocą stałych znaków granicznych (ograniczników) rozmieszczonych w narożnikach.

 

–         Droga startowa DS. 3 oznaczona jest chorągiewkami.

–         Droga Startowa  DS.1 oznaczona jest białymi cyframi :zachodni próg pasa „08” i wschodni próg pasa (przesunięty o 200 m ) „26” Oś drogi startowej oznaczona jest białą przerywaną linią.

 


2.4     Opis rodzaju nawierzchni lądowiska  – drogi startowej:

–         Pole wzlotów A – podłoże naturalne (trawa), otoczone od strony wschodniej, północnej i zachodniej betonowymi drogami kołowania a od południa  drogą startową DS. 1. Całość posiada system odwodnienia.

–         Pole wzlotów B – podłoże naturalne (trawa), otoczone od strony północnej drogą startową DS1  Całość posiada system odwodnienia.

2.5  Obsługa statków powietrznych: Możliwość hangarowania oraz kotwiczenia na wyznaczonych
stanowiskach. Stacja paliwowa zaopatrująca w paliwo AVGAS 100LL.

2.6  Ogrodzenie: Lądowisko jest  zabezpieczone  poprzez  tablice  informacyjne. Częściowo od północy zabudowane bazą lotniczą Zarządzającego.

2.7     Oznaczenie strefy przyziemienia:

–         W ciągu dnia :

DS. 2  – w całym obszarze drogi startowej

–  Droga Startowa DS. 1  – pomiędzy progami, przy czym wschodni próg drogi startowej, oznaczony „26” jest przesunięty w kierunku progu „08” o 200 m.

– Droga Startowa DS. 3  – w całym obszarze drogi startowej  w granicach wyznaczonych przez chorągiewki.

– W ciągu nocy:

– Droga startowa DS. 2  wyznaczona przy pomocy elektrycznych lamp przenośnych, ustawionych zgodnie z załącznikiem

Droga Startowa DS.1 – w obszarze wyznaczonym przy pomocy elektrycznych lamp przenośnych, ustawionych zgodnie z załącznikiem

2.8  Przestrzeń powietrzna:

Lądowisko położone jest w przestrzeni powietrznej klasy G, w której służbę informacji powietrznej pełni FIS Kraków, częstotliwość 119,275 MHz, znak wywoławczy „Kraków Informacja”.

 

Lądowisko posiada strefę TRA 61 w granicach pionowych GND – FL145., w której używana jest częstotliwość 122,800  MHz, znak wywoławczy „Rudniki Radio”. Zamawianie i aktywacja strefy odbywa się zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.2.

W rejonie lądowiska i nad nim znajduje się strefa TSA 06 C w granicach pionowych 3500 ft AMSL – FL 660. Aktywacja TRA 61 powyżej 3500 ft AMSL wymaga uzgodnień z AMC Polska, komórka ta koordynuje warunki aktywacji z użytkownikiem wojskowym strefy TSA 06 C.

Nad lądowiskiem znajduje się rejon kontrolowany UTMA Kraków w granicach pionowych FL 095 – FL, 285 z którym koliduje TRA 61 – aktywacja strefy powyżej FL 095 odbywa się zgodnie z procedurami dla stref kolizyjnych opublikowanymi w AIP Polska ENR 2.2.2.  Na południe od TRA 61 znajduje się przestrzeń kontrolowana  LTMA Kraków w granicach pionowych 5500 ft AMSL – FL095.

2.9  Charakterystyka przedpola: Lądowisko na głównych kierunkach startów i lądowań nie posiada przeszkód utrudniających operacje startów i lądowań.

 

a)   Opis istniejących przeszkód lotniczych:

l.p.

Rodzaj obiektu

Wysokość

Wysokość

Oznakowanie

Kierunek GEO

od ARP

[˚]

Odległość od ARP

[m]

[m]

[m]

przeszkody lotniczej

 

dzienne

nocne

n.p.m

n.p.t

1

Komin fabryczny

337

75

tak

tak

140 º

1920

 

b)   Obiekty charakterystyczne:

l.p.

Rodzaj obiektu

Wysokość

Wysokość

Oznakowanie obiektu charakterystycznego

Kierunek GEO

od ARP[˚]

Odległość od ARP

 [m]

[m]

[m]

dzienne

nocne

n.p.m

n.p.t

1

Komin fabryczny

337

75

tak

tak

140 º

1920

2

Kościół

320

30

nie

nie

169 º

3200

3. Sytuacje szczególne:

3.1. Pola awaryjnych lądowań:

 • będąc w zasięgu pola wzlotów, w sytuacjach awaryjnych, należy lądować na płaszczyźnie pola wzlotów lub na betonowych i trawiastych powierzchniach przylegających do pola wzlotów.

3.2. Zasady wznawiania orientacji:

3.2.1 statki powietrzne wyposażone w radiostację pokładową, powinny         nawiązać  łączność z Kraków Info – 119,275 MHZ
3.2.2 statki powietrzne wyposażone w transponder nastawić kod 7600

 • będąc na wschód od linii trasy szybkiego ruchu DK-1, przyjąć kurs zachodni aż do czasu osiągnięcia trasy, następnie wzdłuż DK-1 lecieć do lądowiska Rudniki
 • będąc na zachód od linii trasy szybkiego ruchu DK-1, przyjąć kurs wschodni aż do czasu osiągnięcia trasy, a następnie wzdłuż DK-1 lecieć do lądowiska Rudniki

3.3. Lotniska (lądowiska) zapasowe:

 • Piotrków Trybunalski – 031° GEO  –  odl. 65 km
 • Łódź – Lublinek –  008° GEO  –  odl. 94 km
 • Katowice Pyrzowice  – 191° GEO  –  46.7 km

3.4. Ograniczenia lokalne:

 • na południe od lądowiska – Rudniki, w odległości 32.5 km przebiega granica strefy kontrolowanej CTR Katowice Pyrzowice. Wlot od strony północnej przez punkt W (miejscowość Woźniki) za zgodą służb kontroli ruchu lotniczego – Katowice wieża – 129.250 Mhz.
 • na północ i wschód od granicy TRA 61 przebiega MRT 24 –GND – 650m AMSL – sprawdź bieżący AUP.

 

4. Wskaźnik kierunku wiatru:

Na budynku murowanym hangaru samolotowego położonego na północ od pola wzlotów A lądowiska Rudniki.

5. Pomoce radiokomunikacyjne:

5.1. 122.800 MHz  znak wywoławczy  –  Rudniki Radio lub w okresie wykonywania lotów szkolnych działa kierujący lotami – znak wywoławczy Rudniki kwadrat – 122.800 MHz.

6. Pomoce nawigacyjne:

brak

7.   Pomoc medyczna:

7.1. Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie  nr tel.  999  lub 112

8.   Posterunek Policji:

8.1.    Kłomnice  nr tel.  034/ 328 10 07  lub  997  lub 112

9.   Straż pożarna:

9.1.  Państwowa Straż Pożarna w Częstochowie  034/ 361 55 63  lub  998

9.2.  Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelcu  034/ 320 00 12

9.3.  Zabezpieczenie p.poż lądowiska: zawarte w Planie Ratowniczym Lądowiska „Rudniki” – str.8 i 9.

10. Informacje administracyjne:

10.1. Zarządzający lądowiskiem: Aeroklub Częstochowski

10.2. Użytkownik:  Aeroklub Częstochowski  ul. P.O.W. 4, 42 – 200 Częstochowa  nr tel.  034/ 327 97 55 – lotnisko

11. Łączność ze służbą ruchu lotniczego:

11.1 – OZP ASM 3  Warszawa  nr tel.  022/ 574 57 33 – 35
– FIS Kraków 012/ 639 75 85  fax:012/ 639 75 86

12.  Osłona meteorologicza:

12.1. Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, Tel.   +48 12 639 81 51, Fax   +48 12 425 19 73

UWAGA: w czasie wykonywania lotów niniejsza Instrukcja powinna być dostępna na lądowisku.

13.   Inne usługi:

Paliwo AVGAS 100LL (akcyza/bez akcyzy) od 1maja w sprzedaży AVGAS OBR 95 PB

Hotelik 25 miejsc noclegowych