Opłaty członkowskie

Składki i opłaty członkowskie Aeroklubu Częstochowskiego obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku

1. Członkowie do 16 roku życia oraz członkowie honorowi i stowarzyszeni – są zwolnieni z opłaty wpisowej i składek członkowskich

2. Sekcje: samolotowa, szybowcowa, spadochronowa, parolotniowa:
a) roczna składka wpłacona jednorazowo do 31 marca w danym roku:
• członkowie do 25 roku życia – 180,-
• członkowie pow. 25 roku życia – 300,-

b) składka płacona miesięcznie
• członkowie do 25 roku życia – 25,-/ m-c
• członkowie pow. 25 roku życia -35,-/ m-c

3. Sekcja modelarska
a) roczna składka wpłacona jednorazowo do 31 marca w danym roku
• członkowie do 25 roku życia – 100,-
• członkowie pow. 25 roku życia 180,-

b) składka płacona miesięcznie
• członkowie do 25 roku życia 15,-/ m-c
• członkowie pow. 25 roku życia – 25,-/ m-c

4. Inne opłaty:
• wpisowa, płatne jednorazowo – 150,-
• wpisowa dla sekcji modelarskiej – 90,-
• wpisowa, po uprzednim skreśleniu z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich – 500,-

5. Uwagi:
• wiek członka jest ustalany według roku urodzenia w odniesieniu do roku, za który uiszczane są składki członkowskie
• nowo przyjęci członkowie opłacają składki członkowskie proporcjonalnie wyłącznie za okres od pierwszego dnia miesiąca złożenia deklaracji ws. przyjęcia w poczet członków, do końca roku kalendarzowego.