Opłaty członkowskie

Składki i opłaty członkowskie Aeroklubu Częstochowskiego obowiązujące od 1 sierpnia 2019 roku.

1. Członkowie do 16 roku życia oraz członkowie honorowi i stowarzyszeni – są zwolnieni z opłaty wpisowej i składek członkowskich. Członków stowarzyszonych obowiązują stawki za usługi jak dla osób pozostałych niebędących członkami ACz.

2. Sekcje: samolotowa, szybowcowa, spadochronowa, parolotniowa:
a) roczna składka wpłacona jednorazowo do 31 marca w danym roku:
• członkowie do 25 roku życia – 180,-
• członkowie pow. 25 roku życia – 300,-

b) składka płacona miesięcznie
• członkowie do 25 roku życia – 25,-/ m-c
• członkowie pow. 25 roku życia -35,-/ m-c

3. Sekcja modelarska
a) roczna składka wpłacona jednorazowo do 31 marca w danym roku:
• członkowie do 25 roku życia – 100,-
• członkowie pow. 25 roku życia 180,-

b) składka płacona miesięcznie
• członkowie do 25 roku życia 15,-/ m-c
• członkowie pow. 25 roku życia – 25,-/ m-c

4. Inne opłaty:
• wpisowa, płatne jednorazowo – 300,-
• wpisowa dla sekcji modelarskiej – 90,-
• wpisowa, po uprzednim skreśleniu z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich – 500,-
• wpisowa, po uprzedniej rezygnacji z członkostwa na okres poniżej 12 miesięcy – 300,-
• wpisowa, po uprzedniej rezygnacji z członkostwa na okres powyżej 12 miesięcy – 150,-

5. Uwagi:
• wiek członka jest ustalany według roku urodzenia w odniesieniu do roku, za który uiszczane są składki członkowskie
• nowo przyjęci członkowie opłacają składki członkowskie proporcjonalnie, wyłącznie za okres od pierwszego dnia miesiąca złożenia deklaracji ws. przyjęcia w poczet członków, do końca roku kalendarzowego.