Opłaty członkowskie

Składki i opłaty członkowskie  Aeroklubu Częstochowskiego obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku

 1. Członkowie do 16 roku życia oraz członkowie honorowi i stowarzyszeni – są zwolnieni z opłaty wpisowej i składek członkowskich
 1. Sekcje: samolotowa, szybowcowa, spadochronowa, parolotniowa
  1. roczna składka wpłacona jednorazowo do 31 marca w danym roku:
   • członkowie do 25 roku życia – 180,-
   • członkowie pow. 25 roku życia – 300,-
  2. składka płacona miesięcznie
   • członkowie do 25 roku życia – 25,- / m-c
   • członkowie pow. 25 roku życia – 35,- / m-c
 1. Sekcja modelarska  
  1. roczna składka wpłacona jednorazowo do 31 marca w danym roku
   • członkowie do 25 roku życia – 100,-
   • członkowie pow. 25 roku życia – 180,-
  2. składka płacona miesięcznie
   • członkowie do 25 roku życia – 15,- / m-c
   • członkowie pow. 25 roku życia – 25,- / m-c
 1. Inne opłaty:
  • wpisowa, płatne jednorazowo – 150,-
  • wpisowa, po uprzednim skreśleniu z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich – 500,-  
 1. Uwagi:
  • wiek członka jest ustalany według roku urodzenia w odniesieniu do roku, za który uiszczane są składki członkowskie
  • nowo przyjęci członkowie opłacają składki członkowskie proporcjonalnie wyłącznie za okres od pierwszego dnia miesiąca złożenia deklaracji ws. przyjęcia w poczet członków, do końca roku kalendarzowego