Wspomnienie – Jerzy Matyja

Jerzy Matyja – pożegnanie

W dniu 23 stycznia odszedł na wieczną służbę w przestworzach nasz kolega – Jerzy Matyja.

Jurek urodził się w Częstochowie w 1932 roku. Tu też zdobył wyksztalcenie, aby jako mgr inż. mechanik , absolwent Politechniki Częstochowskiej podjąć pracą zawodową, początkowo w hutnictwie, później w górnictwie. Tu także poznał małżonkę – Elżbietę, z którą przeszedł cale życie.

Z lotnictwem związany od najmłodszych lat, już w gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza budował modele. Zasłynął wówczas wykonaniem modelu angielskiego bombowca Halifax na wystawę związaną z otwarciem trasy W-Z. Wspaniały model okazał się niesłuszny politycznie i nie doczekał otwarcia trasy W-Z.
Z Aeroklubem Częstochowskim związał się już w 1948 roku, kiedy został skierowany na kurs szybowcowy do szkoły szybowcowej w Nowym Młynie na Opolszczyźnie. W swoich ostatnich wspomnieniach na spotkaniach opłatkowych Klubu Seniorów lotnictwa opowiadał, że Instruktorem był Tadeusz Odor, a współuczestnikami szkolenia Aleksander Kujawski , Lech Niementowski, Stefan Mercik. I tylko Jerzy Matyja i Czarek Kujawski zostali dopuszczeni do startu za wyciągarką z dolnego zaczepu. Podobnie też, już w Częstochowie, na lotnisku Kucelin, instr. Piętka pozwalał Jerzemu na loty na szybowcu SG38 z dolnego zaczepu na wysokość 200m.
Tu trzeba podkreślić, Jurek był jednym z ostatnich Mohikaninów Kucelina
Po odejściu Jurka, ostało ich już tylko siedmiu.
Jerzy był od początku aktywnym członkiem Aeroklubu, w latach 1987-94 był wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym komisji rewizyjnej Aeroklubu Częstochowskiego. Po zdobyciu odpowiednich uprawnień został sędzią sportów samolotowych zarówno ogólnopolskich, w tym Kadry Narodowej , jak też lokalnych aeroklubowych. Jako sędzia lotniczy zdobył uznanie i poważanie wśród zawodników w całej Polsce.
Od początku powstania Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, tj od 1982 roku był jego członkiem, uczestniczył we wszystkich spotkaniach i wycieczkach.
Za swoją aktywność został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i lotniczymi, w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Sztandaru Pracy II kl, odznaką Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego, odznaką za Zasługi dla Aeroklubu Częstochowskiego.
Odszedł od nas wspaniały kolega i współpracownik , którego pożegnamy w poniedziałek 27 stycznia 2020. na cmentarzu Kule .
Cześć Jego Pamięci!

 

Autor: R. Antonowicz