Wspomnienie o śp. Januszu Michorze.

W dniu 18 lutego br odszedł od nas w wieku 93 lat najstarszy Senior Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Poniżej wspomnienie o Januszu Michorze.

Janusz Michor urodził się w 16. 06. 1926r w Poznaniu. Po wojnie w 1946 roku podjął pracę w Zakładach Metalowych Cegielski na różnych stanowiskach. Również w 1946 roku rozpoczął szkolenie szybowcowe w szkole szybowcowej w Rzadkowie na Pomorzu , które ukończył na szybowcu SG 38 w kategorii C oraz rozpoczął szkolenie samolotowe, którego już nie ukończył . Z uwagi na posiadane wykształcenie w 1948 roku został powołany do wojska. Został skierowany do Technicznej Szkoły Lotniczej w Warszawie a po jej ukończeniu – do OSTWL w Zamościu. Po zakończeniu nauki w stopniu porucznika lotnictwa w latach 1952-1955 został zastępcą komendanta ds. technicznych w Centrum Wyszkolenia Lotniczego we Wrocławiu . Z uwagi na odprężenie polityczne po zakończeniu wojny w Korei nastąpiło przegrupowanie wojskowych do służb cywilnych i Janusz Michor został skierowany do pracy poza wojskiem W latach 1955-1958 został komendantem Szkoły Szybowcowej w Ligotce Dolnej na Opolszczyźnie. Od 1959 roku piastował stanowiska zastępcy kierownika aeroklubu ds technicznych w kolejnych Aeroklubach : Olsztyńskim , Śląskim i od 1963 r w Częstochowskim. W międzyczasie z uwagi na uzupełnienie wykształcenia uzyskał awans na kapitana lotnictwa wojskowego w rezerwie.

W 1971 roku został powołany na zastępcę komendanta ds technicznych w Centrum Szkolenia Szybowcowego w Lesznie Wielkopolskim . Piszący te słowa miał przyjemność spotkać wtedy się z Nim podczas zdawania egzaminu na licencje szybowcową.
W 1977 roku Janusz Michor przechodzi na emeryturę wojskową i otrzymuje awans na stopień majora rezerwy.
W 1979 roku Janusz powrócił do Aeroklubu Częstochowskiego , gdzie pełnił funkcję szefa technicznego do 1986 roku, tj do czasu przejścia na emeryturę cywilną.

Był tradycyjnie wojskowym , perfekcyjnym , obowiązkowym szefem podległych służb w swoim zakresie, doskonale wypełniał obowiązki , zawsze na nim można było polegać .Jednocześnie potrafił być koleżeńskim, zawsze przyjaznym, uśmiechniętym, niekonfliktowym człowiekiem lubianym przez otoczenie i współpracowników.
Poza pracą zawodową Janusz miał pasję – było to wędkarstwo, któremu poświęcał cały wolny czas. Od 1968 roku był społecznym wiceprezesem i prezesem koła wędkarskiego Częstochowa Miasto , był także członkiem Zarządu Okręgu PZW Częstochowa. W 1991 roku zostaje honorowym członkiem PZW za wybitne zasługi dla wędkarstwa polskiego.
W okresie swojej służby wojskowej i pracy cywilnej otrzymał wiele odznaczeń m.in. Krzyże Zasługi -brązowy, srebrny i złoty, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski , Złotą odznakę Zasłużony działa Lotnictwa Sportowego, Złotą odznakę Za Zasługi dla Aeroklubu Częstochowskiego,Złotą Odznakę PZW z wieńcami , srebrną odznakę Za Zasługi dla Ochrony Środowiska, przyznaną przez Ministerstwo Ochrony Środowiska.

W 1993 roku z powodu poważnej choroby rezygnuje z dalszej aktywnej pracy społecznej . W 2001 roku został członkiem Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, był nim do ostatnich swoich dni ,

cześć jego pamięci

lotnicy i seniorzy częstochowskiego lotnictwa