Lotnisko Rudniki
SEKCJA SZYBOWCOWA
SzkoleniaCena bez VAT
Szkolenie teoretyczne szybowcowe11 250 zł
Szkolenie teoretyczne szybowcowe - indywidualne14 800 zł
Szkolenie praktyczne szybowcowe za wyciągarką - 55 holi5 000 zł
Szkolenie praktyczne szybowcowe za samolotem - 45 startów12 000 zł
Opłata za instruktora szybowcowego (za 1h)156 zł
POZYCJACena bez VAT
Członkowie wspierający, zwyczajni i honorowi ACzCzłonkowie stowarzyszeni ACz oraz pozostali
Opłata za KWT (szybowcowe)230 zł55 zł
SZYBOWCECzłonkowie wspierający, zwyczajni i honorowi ACzCzłonkowie stowarzyszeni ACz oraz pozostali
Jednorazowa opłata roczna za użytkowanie szybowców do 20 godzin31800 zł
Jednorazowa opłata roczna za użytkowanie szybowców do 40 godzin33200 zł
Jednorazowa opłata roczna za użytkowanie szybowców do 60 godzin34500 zł
Lot szybowcem (1 minuta)1,80 zł2,80 zł
Start za wyciągarką - hol niski443 zł55 zł
Start za wyciągarką - hol wysoki70 zł90 zł
Start za samolotem (za każde 100 m) PZL 101 Gawron44 zł54 zł
Start za Socatą Rallye 235 E Gabier (za każde 100 m)27 zł36 zł
Wypożyczenie spadochoronu ATL dla pilotów (za dzień)35 zł50 zł
* Aeroklub nie zwraca niewykorzystanych dobrowolnie wpłaconych środków finansowych na loty i szkolenia wynikające z cennika.
1. Szkolenie płatne z góry, wpłata powoduje wciągnięcie na listę osób do szkolenia. Minimum 4 osoby aby uruchomić szkolenie teoretyczne (nie dotyczy indywidualnego).
2. W przypadku zdawania KWT na różne sekcje opłata jest tylko jedna.
3. Do 60h, 40h lub 20h (w zależności od wybranego pakietu) nalotu wpłacona do 31 marca każdego roku. Wykupienie pakietu nie zapewnia szybowca na wyłączność. Pakiet jest bezzwrotny.
4. Do 600m.
* W kwestiach nieujętych w cenniku (m. in. opracowanie IPS, opłaty za 1h wykładów) proszę o kontakt z Biurem ACZ
** Opłata administracyjna za nieuzupełnienie dokumentacji w terminie wynosi 100 zł (np. brak kompletnego wpisu na liście wzlotów, pdt, brak podpisu na dokumentach)
*** Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Ceny bez VAT, VAT naliczany jest zgodnie z obowiązującym prawem

Szybowce

0