Skip to content

Zarząd CzKSL

Prezes zarządu:

Roman Antonowicz

tel. 34 363 01 61, 609 036 472

e-mail: anroman@poczta.onet.pl

Wiceprezes zarządu:

Roman Mucha

e-mail: muchar@wp.pl

Sekretarz

Halina Ostrowska

e-mail: halina_ostrowska@vp.pl

Skarbnik

Andrzej Smela

e-mail: andrzejsmela@o2.pl

Członek

Ryszard Brycht

e-mail: ryszardb45@onet.pl

0