Lotnisko Rudniki

Zarząd CzKSLZarząd CzKSL

Roman Antonowicz
Prezes Zarządu
tel. 34 363 01 61, tel. 609 036 472 
anroman@poczta.onet.pl

Roman Mucha
Wiceprezes Zarządu
muchar@wp.pl

Halina Ostrowska
Sekretarz
halina_ostrowska@vp.pl

Andrzej Smela
Skarbnik
andrzejsmela@o2.pl

Ryszard Brycht
Członek
ryszardb45@onet.pl

Zarząd CzKSL

0