Członek ACz w podkomisji dronowej Aeroklubu Polskiego

Zarząd Aeroklubu Polskiego powołał w ramach Komisji Modelarskiej Podkomisję Dronową. Jej przewodniczącym został Krzysztof Hibrycht. Wśród członków znalazł się nasz aeroklubowy kolega Tomasz Łapucha. To on – wspólnie z żoną Magdaleną – był odpowiedzialny za organizację pierwszych w regionie wyścigów dronów rozegranych podczas majowych ParaRudnik.

W planach komisji na najbliższe miesiące jest:

  • ustalenie kadry narodowej na rok 2018
  • ustalenie sposobu wyłaniania KN i rankingu PP na rok 2019
  • popularyzacja, promowanie rozgrywania zawodów racingowych jako oficjalnych zawodów PP, MP, PŚ
  • szkolenia, zgrupowania promujące dyscyplinę F3U

Życzymy owocnej pracy i sukcesów!

źródło: AP