Lotnisko Rudniki

Historia CzKSL

35 lat Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

W Aeroklubie Polskim działają Kluby Seniorów Lotnictwa, które są dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem starszych lotników, kontynuujących tradycje i doświadczenia polskiego lotnictwa. Klub Seniorów, jako zorganizowana grupa weteranów lotnictwa cywilnego i wojskowego, powstał jeszcze przed II wojną światową. Jego działalność usankcjonował Statut Aeroklubu Rzeczypospolitej Polski z 1938 roku, który stanowił: „…że przy ARP istnieje Klub Seniorów Lotnictwa na prawach aeroklubu regionalnego, zrzeszający osoby uprawiające lotnictwo lub zatrudnione w instytucjach lotniczych, albo będące sympatykami lotnictwa”.

Narodziny naszego Klubu były dość osobliwe. Pierwszym, który z naszego środowiska wstępuje w szeregi Klubu Seniorów Lotnictwa (KSL) w Warszawie, a było to w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, był instr. pil. Ludwik Antonowicz. To on, wspólnie z Władysławem Kozłowskim, był konstruktorem samolotów WK-1 Jutrzenka i WK-3 w latach 30tych. W latach 70-tych członkami Śląskiego Klubu Seniorów Lotnictwa w Katowicach zostali: Ludwik Antonowicz, Henryk Furmańczyk i Leopold Przypkowski. Uciążliwości komunikacyjne stały się głównym powodem braku ich czynnej działalności na Śląsku. Proponowano Ludwikowi Antonowiczowi organizację oddziału Klubu Seniorów Lotnictwa w Częstochowie wraz z objęciem funkcji prezesa, ale z uwagi na ówczesny stan zdrowia nie mógł i nie chciał się tego podjąć. Po śmierci Ludwika Antonowicza w 1974 roku, nasz zasłużony kolega, były działacz Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, b. oficer lotnictwa, partyzant, inż. Henryk Furmańczyk po kilkuletnim staraniu, składa wniosek o utworzenie przy Aeroklubie Częstochowskim Klubu Seniorów Lotnictwa. Ten zostaje rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd ACz a Zarząd upoważnił Henryka Furmańczyka, Józefa Glanca i Andrzeja Tajchmana do zorganizowania zebrania założycielskiego.

Przyjęty statut mówił jasno: byli i obecni wówczas członkowie aeroklubu musieli legitymować się ukończeniem 50-go roku życia i co najmniej 10-letnią pracą lub służbą w lotnictwie, albo działalnością dla polskiego lotnictwa- np. dla Aeroklubu.

18 listopada 1982 roku przy Aeroklubie Częstochowskim został utworzony Częstochowski Klub Seniorów Lotnictwa. Członkami założycielami byli: Bogusław Buszko, Jacenty Caban, Zygmunt Ciesielski, Franciszek Darocha, Mieczysław Foltyński, Henryk Furmańczyk, Witold Hupka, Stanisław Kusiba, Zbyszko Małek, Jerzy Matyja, Ryszard Matysiakiewicz, Mieczysław Minor, Jerzy Mrozicki, Anna Pawłowska, Kazimierz Piątek, Tadeusz Piętka, Longin Powrożnik, Leopold Przypkowski, Sławomir Rozanow, Andrzej Stala, Władysław Szulczewski, Józef Trzepizur, Tadeusz Wożniak, Jan Wróblewski i Edward Zambrzycki. Wybrano pierwszy Zarząd w składzie: Henryk Furmańczyk – przewodniczący, Tadeusz Wożniak – sekretarz, Jan Wróblewski – skarbnik, Jacenty Caban i Witold Hupka – członkowie Zarządu. Częstochowski Klub Seniorów Lotnictwa powstał jako autonomiczna organizacja posiadająca swoją władzę oraz strukturę organizacyjną przystosowaną do struktury aeroklubu. Afiliacja Klubu do aeroklubu nastąpiła na mocy Uchwały Zarządu Aeroklubu Częstochowskiego z 28 listopada 1982 roku. W styczniu 1983 roku Rada Seniorów Lotnictwa Aeroklubu PRL w Warszawie potwierdziła i poinformowała Kluby Seniorów Lotnictwa w kraju, że 18 listopada 1982 roku w Częstochowie powstał Częstochowski Klub Seniorów Lotnictwa, który wybrał kilku osobowy Zarząd, a jego pierwszym przewodniczącym został podpułkownik w stanie spoczynku pilot/nawigator Henryk Furmańczyk.

Podpułkownik pilot obserwator inżynier Henryk Furmańczyk, był dowódcą partyzanckiego oddziału lotniczego AK „Henryk” i dowódca III Kompani 25 Pułku partyzanckiego AK Piotrków-Opoczno. Został odznaczony m.in. dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Ppłk. H. Furmańczyk, który zrobił tak wiele dobrego dla częstochowskich lotników, zmarł 18 września 1992 roku.

35-letnia działalności CzKSL to nie tylko zajmowanie się lotnictwem sportowym, ale i w szerokim zakresie popularyzacja lotnictwa wśród społeczeństwa częstochowskiego i krajowego.

13 stycznia 1983 roku odbyło się pierwsze uroczyste spotkanie z okazji Nowego Roku. Seniorzy łamiąc się opłatkiem, składają sobie nawzajem świąteczne życzenia … Rodzi się pierwsza decyzja, o corocznych spotkaniach z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku członków naszego stowarzyszenia i sympatyków awiacji. Stało się imprezą tradycyjną CzKSL.

Po upływie roku od ukonstytuowania się pierwszego Zarządu Klubu i uregulowaniu problemów organizacyjnych oraz statutowych, 10 i 11 września 1983 roku delegacja naszych kolegów: Jacenty Caban, Henryk Furmańczyk, Józef Glanc, Witold Hupka i Jan Wróblewski uczestniczyli w Zjeździe seniorów – kombatantów lotnictwa w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie.

20 września 1983 roku następuje oddanie do użytku nowego hangaru z infrastrukturą na lotnisku Rudniki wybudowanego z inicjatywy i udziale finansowym Komitetu Rozwoju Aeroklubu Częstochowskiego. Inicjatorami i wykonawcami tego działania byli nasi członkowie, głównie Zbigniew Mądrzycki, Andrzej Tajchman i Franciszek Darocha wspomagani – w miarę możliwości – przez kolegów seniorów w pracach organizacyjnych i fizycznych.

W grudniu 1983 roku, odbyło się spotkanie z Józefem Bożęckim, pilotem i właścicielem samolotu lekkiej konstrukcji, z członkami naszego Klubu: Mieczysławem Foltyńskim, Markiem Groszczyńskim, Wacławem Jeziorowskim, Janem Palutkiewiczem, Jerzym Ostrowskim, Władysławem Szulczewskim, Józefem Wilczkiem i Jerzym Ziółkowskim, którzy posiadali znaczący dorobek z zakresu budowy różnorodnych amatorskich konstrukcji lotniczych.

19 sierpnia 1984 członkowie CzKSL zostali zaproszeni do Łasku, na ŚWIĘTO LOTNICTWA POLSKIEGO. Zaproszenie wystosował dowódca Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ppłk dypl. pil. Zbigniew Dąbkowski. Przylot na uroczystość nastąpił samolotem AN-2 i śmigłowcem Mi-2. Po powitaniu częstochowskich lotników przez Dowódcę, nastąpiło zapoznanie się z samolotami myśliwskimi MiG-21. Delegacja z zainteresowaniem obserwowała wojskowe pokazy lotnicze na samolotach odrzutowych, częstowała się żołnierską grochówką, otrzymała też upominki od Dowódcy. Tak wzruszonych i docenionych seniorów lotniczych (z łezką w oku) powracających do domu – już później nie obserwowałem.

16 listopada 1985 roku, z inicjatywy i przy wydatnej pomocy członków CzKSL, Aeroklub Częstochowski organizuje w Filharmonii Częstochowskiej spotkanie czterech pokoleń lotników polskich: Piotra Młynarskiego, Witolda Łokuciewskiego, Bolesława Zonia i Janusza Darochy, ze społeczeństwem województwa częstochowskiego. Obecnych było około 850 osób.

13 listopada 1986 roku w naszej świetlicy ( ul. POW 4), zorganizowaliśmy spotkanie z wychowankami Aeroklubu Częstochowskiego: Andrzejem Korzeniowskim, Januszem Darochą i Włodzimierzem Skalikiem – samolotowymi mistrzami świata, Europy i Polski w lataniu rajdowym i precyzyjnym. Spotkanie to zapoczątkowało coroczne uroczyste kontakty seniorów z czołowymi sportowcami aeroklubu z różnych dyscyplin lotniczych.

Na lotnisku Rudniki od 29 czerwca do 2 lipca 1988 roku przeprowadzono czwarte mistrzostwa państw socjalistycznych w lataniu precyzyjnym. Pierwsze miejsce zają Wacław Nycz, II -. Włodzimierz Skalik, III – Janusz Darocha. Na okrasę polskie zwycięstwo drużynowe. 2 lipca pokazy lotnicze. Duży udział naszych seniorów przy organizacji w/w imprez. Zarząd ACz przekazuje CzKSL kwotę czternastu tysięcy złotych za pracę wykonaną podczas sprzedaży biletów, przy obsłudze parkingu i zabezpieczeniu porządku w śród publiczności na lotnisku Rudniki.

13 kwietnia 1989 roku CzKSL organizuje spotkanie ppłka Henryka Furmańczyka z mieszkańcami Częstochowy. Jego uczestnicy wysłuchują wspomnień o przylocie samolotu Liberator z Anglii i przyjęciu specjalnego zrzutu Cichociemnych pod Lelowem w 1943 roku przez oddział partyzancki AK „Henryk”. Cichociemni dokonali rozpoznania hitlerowskiej bazy rakietowej V-1 i V-2 w Penemuende i przyczynili się do jej zniszczenia przez lotnictwo alianckie.

Od 27 lipca do 2 sierpnia 1991 roku w Częstochowie odbywają się mistrzostwa Europy modeli latających na uwięzi. Marian Kaziród zostaje mistrzem w kategorii makiet – F4B. I znów trzeba podkreślić aktywny udział kolegów seniorów w pracach organizacyjnych i zabezpieczeniu zawodów.

20 września 1996 roku w Szkole Szybowcowej na Żarze ma miejsce uroczystość 10-lecia istnienia Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Uczestniczy w niej delegacja CzKSL (Witold Hupka, Sławomir Hynek, Leopold Przypkowski). Następuje zacieśnienie współpracy pomiędzy Bielskim i Częstochowskim Klubem Seniorów Lotnictwa.

Z miesiąca na miesiąc działalność Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa nabiera tempa. Nawiązane zostają kontakty pomiędzy Bielskim i Częstochowskim Klubami Seniorów Lotnictwa. W dniu 11 października 1991 roku następuje wizyta w naszym grodzie kolegów z Podbeskidzia, z obowiązkowym zwiedzaniem Klasztoru na Jasnej Górze i lotniska Rudniki. Prezentujemy też model samolotu Avro-Lancaster Mariana Kaziroda i motoszybowiec Mucha-100 Władysława Szulczewskiego. Bardzo interesujące wspomnienia Józefa Zielezińskiego, wykładowcy kursów szkolenia lotniczego w Częstochowie, przypomniały i wzbogaciły naszą wiedzę o istnieniu i działalności Ośrodka Szkolnego Szybownictwa MK na górze Ossona i Aeroklubu Częstochowskiego na lotnisku w Kucelinie w latach 1945-1949.

W dniu 14 października 1992 roku ma miejsce Walne Zebranie członków i wybory Zarządu Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Przewodniczącym zostaje Witold Hupka, wiceprzewodniczącym Leopold Przypkowski, sekretarzem Jerzy Matyja, gospodarzem Bogusław Buszko, członkami Zarządu: Jacenty Caban i Ryszard Duś. 4 marca 1994 roku z okazji 100-lecia sportu częstochowskiego w uznaniu zasług medale i dyplomy honorowe otrzymują członkowie ACz m.in.: Zygmunt Ciesielski, Janusz Darocha, Marian Kaziród, Jan Kuliś, Roman Mucha, Ryszard Naturalny, Andrzej Osowski, Edward Rydz, Włodzimierz Skalik, Andrzej Tajchman i Marian Walaszczyk.

W okresie 21-27 sierpnia 1995 roku na lotnisku Rudniki rozgrywane są 7. mistrzostwa Europy w lataniu precyzyjnym. Janusz Darocha po raz trzeci zostaje mistrzem. Na zakończenie zawodów wystawa sprzętu lotniczego i pokazy lotnicze. Na zaproszenie ACz, prezentuje się też na ziemi i w powietrzu, po raz pierwszy w Polsce (dopiero po pięćdziesięciu latach po II wojnie światowej), najsłynniejszy brytyjski myśliwiec Spitfire, na którym tak dzielnie walczyli piloci Polscy pod niebem Wlk.Brytanii.

1 grudnia 1995 roku, w salach Komendy Policji w Częstochowie obchodzimy 50-lecie Aeroklubu Częstochowskiego. Uroczysta akademia, wystawa o tematyce lotniczej i koleżeńskie spotkanie. Referat okolicznościowy wygłasza Witold Hupka – przewodniczący CzKSL. Wyróżnienia kolegów seniorów dyplomami i odznakami.

20 września 1996 roku delegacja CzKSL (Witold Hupka, Sławomir Rozanow) uczestniczy w uroczystościach dziesięciolecia powstania Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa na górze Żar. 13 listopada 1996 roku w Częstochowie nasi seniorzy spotykają się z wychowankiem ACz Januariuszem Hynkiem, przewodniczącym Bielskiego KSL. Gość po przedstawieniu historii i budowy repliki polskiego samolotu RWD-5, apeluje o pomoc finansową na ten cel. Obecni na spotkaniu seniorzy kupują cegiełki. Finał: – RWD-5bis został zbudowany i oblatany przez pilota oblatywacza płka Bolesława Zonia, byłego członka Aeroklubu Częstochowskiego – społecznego instruktora szybowcowego i samolotowego.

28 czerwca 1997 roku Częstochowski Klub Seniorów Lotnictwa zorganizował autokarową wycieczkę do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Mnogość ciekawych historycznych statków powietrznych (śmigłowców, samolotów, szybowców) i silników (tłokowych, odrzutowych) oraz osprzętu lotniczego, a także makiet modeli latających m.in. Jerzego Ostrowskiego – usatysfakcjonowały seniorów. Zmęczeni, ale zadowoleni wracali do domu.

28 sierpnia 1998 roku, na lotnisku Rudniki ma miejsce jubileusz pięćdziesięciolecia czynnego latania Aleksandra Kujawskiego (67 lat) – wychowanka naszej jednostki, pilota szybowcowego i samolotowego, instruktora społecznego, posiadacza złotej odznaki szybowcowej z trzema diamentami, zdobywcy pierwszej w Aeroklubie Częstochowskim, srebrnej odznaki szybowcowej, na lotnisku w Kucelinie ( 2 października 1950 roku).

13 stycznia 1999 roku ma miejsce spotkanie wspomnieniowe członków Klubu poświęcone pamięci częstochowianina por. pil. Hieronima Franciszka Dudwała, bohatera wojny obronnej Polski i Francji. H. Dudwał w walkach nad Polską zestrzelił cztery samoloty niemieckie – w wykazie zwycięstw pilotów w wojnie obronnej Polski zajmuje pozycję nr 2, za por. pil. Stanisławem Skalskim (6,5 zwycięstwa). H. Dudwał zginął 7 lipca 1940 roku we Francji, w nierównej walce powietrznej polskiego klucza samolotów z grupą 25. niemieckich myśliwców.

W Dęblinie w dniach 25-26 września 1999 roku delegacja naszego Klubu (Bolesław Broszko, Leopold Przypkowski i Andrzej Tajchman) uczestniczyła w uroczystościach 60.rocznicy powstania Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Rzeczpospolitej Polskiej. Na zebraniu członków Klubu w 10 listopada 1999 roku, niespodziewanie abdykował Zarząd CzKSL, podając główną i jedyną przyczynę tej decyzji – pogarszający się stan zdrowia starszyzny. Dziękując za zrozumienie i dotychczasową wspólną działalność, ustępujący Zarząd poprosił młodszych kolegów o ich zastąpienie. Przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu. Koledzy: Andrzej Tajchman – przewodniczący, Witold Hupka– wiceprzewodniczący, Karol Ostrowski – skarbnik, Sławomir Hynek – sekretarz, podejmują się trudu kierowania działalnością CzKSL.

2 lipca 2000 roku na lotnisku Rudniki uczestniczymy w Jubileuszu 50-lecja awiacji Mieczysława Foltyńskiego i Jana Kujawskiego – zasłużonych lotników Aeroklubu Częstochowskiego. Na piknik przybyli zaproszeni goście, koledzy seniorzy i piloci aeroklubu, wszyscy otrzymali od Janka Kujawskiego pamiątkowe metalowe śmigiełka z dedykacją. Były życzenia, szampan, wspomnienia ze szkolenia lotniczego w Goleszowie. Mietek Foltyński zaprezentował swój wiatrakowiec oraz zdjęcia przy śmigłowcu Mi-2.

Od 2000 roku, w przededniu Wszystkich Świętych bierzemy udział w akcji „Znicz”. W zadumie przy grobach Kolegów zapalamy świece i składamy kwiaty. Uczestniczymy w Mszy Świętej żałobnej w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze – ku czci zmarłych sportowców, trenerów i działaczy regionu częstochowskiego. Podczas Mszy, kapłan wymienia z imienia i nazwiska tych, co odeszli (ok. 150 dusz stanowią b. lotnicy).

13 grudnia 2000 roku spotykamy się z okazji mijającego roku, wieku i nowego tysiąclecia. Jest też tradycyjny opłatek dla seniorów i ich przyjaciół (ok. 70.osób).

14 marca 2001 roku przeprowadzono zebranie wyborcze, na którym zgodnie ze statutem wybrano Zarząd CzKSL. Skład Zarządu: przewodniczący – Andrzej Tajchman, wiceprzewodniczący – Otto Szafraniec, sekretarz – Sławomir Hynek, skarbnik – Andrzej Stasiński i członek Zarządu – Witold Hupka. Zarząd, który zrezygnował ze swoich obowiązków w dniu 10 listopada 1999 roku, sprawozdania z działalności za minione lata nie przedstawił.

25 maja 2001 roku na lotnisku Rudniki wystartowała pierwsza edycja imprezy rekreacyjnej dla dzieci „Wielka majówka – bliżej nieba”. W pikniku trwającym ok. 5.godz. – zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 z Częstochowy i Aeroklub Częstochowski – uczestniczyło ponad 500 osób (uczniów klas starszych, nauczycieli i rodziców). Przygotowano atrakcyjny program dydaktyczny – był efektem ofiarnej pracy nauczycielek Małgorzaty Darochy i Beaty Wieczorkiewicz-Tajchman, skutecznie wspomaganych przez członków z CzKSL. Ustalono, że „Wielka majówka” będzie cykliczną imprezą dla dzieci, organizowaną raz w roku przez Szkołę na lotnisku Aeroklubu w Rudnikach. Z udziałem ok. 600 osób zorganizowano drugą edycję „Wielkiej majówki – …”. Było 24 maja 2002 roku. Podobnie jak w poprzednim roku, była podobnie wyreżyserowana, ale i też wzbogacona o zabawy i gry dla dzieci, wystawę sprzętu lotniczego (samoloty, szybowce, spadochrony). Przeprowadzono spotkanie z pilotem Januszem Darochą – mistrzem świata, Europy i Polski w rajdowym i precyzyjnym lataniu na samolotach oraz pilotem Bartłomiejem Wieczorkiewiczem – członkiem szybowcowej kadry narodowej juniorów, uczniem trzeciej klasy liceum. 24 maja 2003 roku, przy udziale 600 uczniów i osób towarzyszących, przeprowadzono trzecią edycję „Wielkiej majówki – bliżej nieba, ratownicy dzieciom”. Z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, która przygotowała pokaz sprzętu i akcji gaśniczej, a Pogotowie ratunkowe przeprowadziło szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Gość honorowy, generał kosmonauta pilot Mirosław Hermaszewski, wygłosił wykład „Bliżej kosmosu” – w 25 rocznicę wykonania swojego lotu kosmicznego. 29 maja 2004 roku na lotnisku Rudniki odbyła się czwarta edycja imprezy rekreacyjnej dla dzieci „Wielka majówka – bliżej nieba”. W pikniku uczestniczy ponad 350 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Częstochowy. Jak co roku ciekawy i wartościowy program, wzorowo zrealizowany – to efekt pracy nauczycieli szkoły oraz kolegów lotników z Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Rok później 4 czerwca 2005 roku, kolejna impreza „Bliżej nieba”, została uatrakcyjniona przylotem do Rudnik replik historycznych samolotów z lat trzydziestych XX wieku: polskiego RWD-5 i niemieckiego P-131 Jungmann oraz motoszybowca Ogar (Ogar SP-0010, był własnością ACz, sprzedany po 30 latach eksploatacji) – na którym szkolenie podstawowe na samolotach do licencji turystycznej, odbył Włodzimierz Skalik, późniejszy samolotowy mistrz świata. W latach następnych ta pożyteczna impreza wychowawczo – patriotyczna, z uwagi na ciągły brak środków finansowych podupadała, aż przestała istnieć.

14 września 2002 roku delegacja CzKSL (Sławomir Hynek, Andrzej Stasiński i Andrzej Tajchman) uczestniczyła w obchodach 70.rocznicy katastrofy pod Cierlickiem (Czechy) samolotu RWD-6, w której zginęli śmiercią lotników kpt. pil. Franciszek Żwirko i inż. Stanisław Wigura.

9 października 2002 roku odbyło się spotkanie kolegów seniorów z kapitanem pilotem PLL LOT Edwardem Bergierem, wychowankiem ACz, który przedstawił „Historię jednego lotu” – to największe porwanie samolotu rejsowego w historii polskiego lotnictwa komunikacyjnego.

24 stycznia 2003 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji dwudziestej rocznicy utworzenia Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. W dowód uznania za długoletnią i ofiarną działalność w dziele umacniania i rozwoju lotnictwa polskiego w XX wieku – prezesi Włodzimierz Skalik i Andrzej Tajchman – wręczyli seniorom dyplomy Skrzydlatego Wieku. Otrzymali je m.in.: Włodzimierz Antonowicz, Mieczysław Bartecki, Bolesław Broszko, Ryszard Duś, Franciszek Darocha, Mieczysław Foltyński, Witold Hupka, Sławomir Hynek, Arnold Kaliściak, Edward Krzypkowski, Jerzy Matyja, Janusz Michor, Karol Ostrowski, Leopold Przypkowski, Jan Puchała, Lech Pychyński, Sławomir Rozanow, Edward Rydz i Andrzej Stasiński. W sumie uhonorowano 41 osób.

Na lotnisku Rudniki 28 sierpnia 2003 roku podczas uroczystej akademii, w Dniu Święta Lotnictwa Polskiego, członkowie Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa: płk dypl. pil. Józef Laszczak i kpt. rez. pil. Andrzej Tajchman – z okazji Jubileuszu 50-lecia czynnej działalność lotniczej, otrzymują od Zarządu Aeroklubu Częstochowskiego okolicznościowe Plakietki oraz gratulacje i podziękowania za wkład w rozwój SKRZYDEŁ CZĘSTOCHOWSKIEGO LOTNICTWA

4 i 5 listopada 2005 roku obchodzony był jubileusz 60-lecja Aeroklubu Częstochowskiego. Z tej okazji odbyła się Msza Święta i poświęcenie nowego sztandaru ACz w Kaplicy N.M.P. na Jasnej Górze. Następnie oficjalna uroczystość jubileuszowa odbyła się w Klubie Politechniki Częstochowskiej z udziałem około 250 osób. Nastąpiły pierwsze wręczenia nowo ustanowionej odznaki „Zasłużony dla Aeroklubu Częstochowskiego”. Otrzymało ją 21 osób, w tym koledzy seniorzy: Franciszek Darocha, Mieczysław Foltyński, Jan Musiał, Lech Pychyński, Sławomir Rozanow, Edward Rydz, Andrzej Tajchman. Została zorganizowana wystawa osiągnięć ACz w salach miejscowego muzeum. Aktywny udział Kolegów seniorów w pracach organizacyjnych związanych z jubileuszem, przyczynił się do przywrócenia historycznego symbolu ACz z pierwszego trzydziestolecia i wykonania sztandaru z tym godłem.

Częstochowski Klub Seniorów Lotnictwa gromadzi i opracowuje materiały historyczne z dziedziny lotnictwa. W lutym 2006 roku ukazała się książka – kalendarium opracowana z okazji 60-lecia naszego stowarzyszenia: „Diamentowy Jubileusz Aeroklubu Częstochowskiego 1945-2005”. Wieloletni trud opracowania jej wziął na swoje barki prezes częstochowskich seniorów lotnictwa Andrzej Tajchman. „Diamentowy Jubileusz” poświęcony jest historii lotnictwa na Ziemi Częstochowskiej, pionierom i krzewicielom myśli lotniczej w naszym regionie, organizatorom Aeroklubu, bohaterskim lotnikom, którzy w latach wojny walczyli o wolność i godność Ojczyzny, członkom, seniorom, pracownikom i działaczom społecznym, którzy nie szczędząc trudu codziennej działalności dźwigali wzwyż polskie lotnictwo sportowe i Aeroklub Częstochowski – dla ich chwały.

18 maja 2006 roku pierwszy raz przed figurką Matki Boskiej Loretańskiej, znajdującej się na terenie byłego Ośrodka Szkolnego Szybownictwa Ministerstwa Komunikacji na „Wzgórzu Ossona”, metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak odprawił nabożeństwo majowe z udziałem około 500 osób. Od 2012 roku mszę majową celebruje abp Wacław Depo. Nabożeństwo to zapoczątkowało nową coroczną tradycję na „Wzgórzu”.

19 czerwca 2006 roku w Warszawie, delegacja CzKSL (Ryszard Duś, Bolesław Gaczkowski, Sławomir Hynek, Andrzej Stasiński, O. Dominik Orczykowski i Andrzej Tajchman) uczestniczy w odsłonięciu nowego pomnika nagrobnego por. obs. pil. Stanisława Latwisa, człowieka, który wraz z poetką Aleksandrą Zasuszanką przyczynił się do powstania i spopularyzowania „Marszu Lotników”.

23 lipca 2006 obchodził 70. urodziny kpt. rez. pil. Andrzej Tajchman, pilot od 1953 i instruktor lotniczy, wieloletni pracownik w tym dyrektor Aeroklubu Częstochowskiego, aktualny członek Zarządu tego Aeroklubu i prezes Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, autor książki ” 1945-2005 Diamentowy jubileusz Aeroklubu Częstochowskiego”. Z tej okazji urządził na lotnisku Rudniki Jubileuszową Biesiadę, na którą wraz żoną Jadwigą zaprosił najbliższą rodzinę oraz kilkudziesięciu swych przyjaciół – i ich rodziny. Sylwetkę jubilata przedstawił red. Bolesław Gaczkowski. Przyjaciele z Aeroklubu na czele z prezesem Włodzimierzem Skalikiem dostojnemu Jubilatowi nie szczędzili wyrazów uznania za wierność i oddanie pasji latania. Życzyli zdrowia, długich lat życia i szybowania. Andrzej Tajchman otrzymał metalowy artystyczny Puchar i duży kosz z siedemdziesięcioma pięknymi czerwonymi różami.

9 czerwca 2007 roku uczestniczyli w Zjeździe Lotników – absolwentów Cywilnej Szkoły Pilotów i Mechaników MK w Ligocie Dolnej (woj. opolskie), Barbara i Janusz Michorowie oraz Andrzej Tajchman. W 1953 r. Andrzej Tajchman odbył tam szkolenie lotnicze na eksperymentalnym kursie szybowcowym metodą dwusterową (Żuraw, Salamandra, Mucha-ter). Komendantem tej szkoły w 1956 roku został porucznik Janusz Michor.

Klub Seniorów Lotnictwa organizuje już siódmy piknik częstochowskich awiatorów z okazji Święta Lotnictwa Polskiego na „Górze Ossona”, dokładnie 28 sierpnia 2007 roku. Wspólne spotkanie i ognisko różnych pokoleń lotniczych integrowały środowisko. Coroczne uroczyste spotkania z okazji „Święta Lotnictwa”, organizowane na lotnisku Rudniki, szybowisku Ossona, lądowiskach w Kłobucku i Kamyku stały się wydarzeniami corocznymi – stały się tradycją.

10 października 2007 roku w Kłobucku, odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego z częstochowskimi i łódzkimi seniorami lotnictwa. Na lądowisku zapoznano nas z amatorskimi konstrukcjami lotnictwa eksperymentalnego oraz zorganizowano wspólne loty na: Moto-Czapli i Moto-Musze. Loty i piknik zorganizował Jan Puchała – członek Zarządu S.L.E. AA 991 Polska, prezes oddziału Kłobuck wraz z kolegami Bogdanem i Andrzejem Kochalskimi , byłymi szybownikami ACz. 24 maja 2008 roku zostajemy zaproszeni do Piotrkowa przez Łódzki Klubu Seniorów Lotnictwa, do wzięcia udziału w międzynarodowym spotkaniu. Delegacja CzKSL (Andrzej Tajchman, Jan Puchała, Sławomir Hynek, Andrzej Stasiński) uczestniczyła w składaniu kwiatów na grobie porucznika Eugeniusza Szyklay’a (Węgry) – pioniera światowego spadochroniarstwa. Następnie na piotrkowskim lotnisku oglądaliśmy pokazy lotnicze oraz braliśmy udział integracyjnym spotkaniu pokoleń lotniczych i sesji zdjęciowej z generałem pilotem Tadeuszem Górą przy śmigłowcu Mi2 (przyleciał z pilotem).

W Warszawie 24 kwietnia 2009 roku odbył się Dzień Sztandaru Stowarzyszeń Lotniczych. W uroczystości, wśród kilkunastu pocztów, uczestniczył Sztandar CzKSL z delegacją: Andrzej Tajchman, Andrzej Stasiński, Krzysztof Wudecki i Ryszard Brycht. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Loretańskiej w Parafii św. Franciszka z Asyżu. Następnie poczty sztandarowe i orkiestra Wojsk Lotniczych udały się na Pole Mokotowskie pod Pomnik Polskich Lotników, poległych w II wojnie światowej w latach 1939-1945. A tam oficjalne wystąpienie płka pil. Kazimierza Pogorzelskiego – prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich, złożenie wieńców i kwiatów, zapalenie pochodni i zniczy, paradny przemarsz Orkiestry Wojsk Lotniczych i uczestniczących Pocztów Sztandarowych zakończyło wielce patriotyczną uroczystość. (Bardzo duże zaangażowanie Członka Honorowego CzKSL ppłka Bolesław Gaczkowskiego, autora pomysłu i scenariusza).

23 maja 2009 roku spotkanie na lotnisku Rudniki było wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym. Zaproszenie przyjęła lotnicza poetka Anna Magdalena Mróz. Pierwszą część spotkania poświęciła spokrewnionej młodej szybowniczce częstochowskiej Ewie Szybun, która tragicznie zginęła na szybowcu Salamandra – śmiercią lotnika. Druga część była okazją do prezentacji lotniczej twórczości oraz tomiku wierszy. Loty na szybowcu, które sobie bardzo ceniła i wspólne zdjęcia zakończyły wizytę.

25 września 2009 roku Polski Komitet Olimpijski i Aeroklub Polski zapraszają na promocję tomiku poezji Anny Magdaleny Mróz „Trzeci Diament” opiewającego piękno polskiego lotnictwa sportowego w połączeniu z unikalnymi zdjęciami oraz wypowiedziami wybitnych polskich szybowników i lotników. W Centrum Olimpijskim w Warszawie z CzKSL uczestniczyli: Włodzimierz Skalik, Bolesław Gaczkowski, Andrzej Tajchman, Jan Puchała, Krzysztof Wudecki, Henryk Kazimierczak.

28 listopada 2009 roku odbyły się w Warszawie uroczystości jubileuszu 70-lecia Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Prezes Andrzej Tajchman, przekazuje życzenia od Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, że kontakty między naszymi Klubami będą tradycyjnie żywe, a działalność przyczyniać się do utrwalenia pamięci o ludziach i dokonaniach polskiego lotnictwa.

12 grudnia 2009 roku w siedzibie aeroklubu w Częstochowie, odbył się tradycyjny opłatek z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku członków i sympatyków Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, z udziałem Ojca Dominika Orczykowskiego, poetki Anny Magdaleny Mróz i redaktora Bolesława Gaczkowskiego. Po słowie bożym i życzeniach O. Dominika oraz połamaniu się wzajemnie opłatkiem, w rodzinnej atmosferze przy akompaniamencie zespołu muzycznego śpiewano kolędy, recytowano okolicznościowe wiersze i wspomnienia. Było bardzo nastrojowo.

25 września 2010 roku – Uroczystość 100-lecia rozpoczęcia działalności lotniczej na Polu Mokotowskim w Warszawie – obecność sztandaru ACz (Ryszard Duś, Jan Puchała, Krzysztof Wudecki) i złożenie wiązanki kwiatów pod „Głazem Pamięci” przez awiatorów CzKSL (prezesa Włodzimierza Skalika, red. Bolesława Gaczkowskiego i prezesa Andrzeja Tajchmana). Prof. Andrzej Glass powiedział, że w historii lotnictwa polskiego nieistniejące już Lotnisko Mokotowskie odegrało rolę szczególną. Tu bowiem, na Polu Mokotowskim, w 1919 roku powstało pierwsze w Polsce stowarzyszenie awiacyjne, Warszawskie Towarzystwo Lotnicze „Awiata” i odbyły się pierwsze w Polsce wzloty samolotów (zwanych „latawcami”). Na tym terenie tworzono po 1918 roku zręby polskiego lotnictwa wojskowego, tu zapoczątkowano w 1922 roku rozwój polskiego lotnictwa komunikacyjnego. Tu do 1939 roku miał swą siedzibę utworzony w 1927 roku Aeroklub Warszawski, na tym lotnisku rozgrywano liczne zawody krajowe i międzynarodowe (samolotowe Challenge i balonowe o puchar Gordona Bennetta), tu szkolono i ustanawiano rekordy. Bohaterską rolę odegrało Lotnisko Mokotowskie podczas oblężenia Warszawy w 1939 roku. Propagując idee lotnictwa i tradycje lotnicze, Częstochowski Klub Seniorów Lotnictwa realizował swoje zadania współpracując z Aeroklubem Częstochowskim i Muzeum Częstochowskim, w zakresie pracy wychowawczej i szkoleniowej. Z umiłowania do tradycji narodziły się wystawy, w których próbowaliśmy pokazać historię lotnictwa w różnych formach.

W 2010 roku przygotowaliśmy w Muzeum Częstochowskim ekspozycję „O tradycjach modelarskich w Aeroklubie Częstochowskim”, towarzyszącą 21. Mistrzostwom Świata Modeli Makiet Latających Samolotów w konkurencjach F4B (na uwięzi) i F4C (sterowanych radiem).

28 października 2010 roku w Muzeum Częstochowskim ma miejsce prelekcja kosmonauty gen. pil. Mirosława Hermaszewskiego na temat badań powierzchni księżyca, na podstawie przywiezionej przez amerykańskich kosmonautów ziemi księżycowej. Jeden z tych kamieni – dar NASA dla Polski, zaprezentował polski kosmonauta obecnym na spotkaniu sympatykom lotnictwa i astronautyki, w tym seniorom z CzKSL (R. Duś, H. Kazimierczak, J. Matyja, A. Mąkosza, R. Mucha, J. Puchała, A. Smela, A. Tajchman i K. Wudecki).

Rok później na wystawie w Muzeum Częstochowskim pokazaliśmy „Osiągnięcia polskiego modelarstwa lotniczego z wyeksponowaniem dorobku częstochowianina Jerzego Ostrowskiego, wielokrotnego mistrza świata, Europy i Polski w tej dziedzinie”.

W 2012 roku – dzięki życzliwości Ojców Paulinów – na wystawie wotów sportowców w jasnogórskim Arsenale przedstawiliśmy pamiątki i akcesoria lotnicze, m.in. związane z Jerzym Ostrowskim oraz modelarskimi mistrzostwami świata organizowanymi przez Aeroklub Częstochowski w 1980 roku.
Z kolei ekspozycja w Ratuszu w 2012 roku zaprezentowała „Wielkich pasjonatów małego lotnictwa”. Pokazaliśmy kolekcje modelarskie Andrzeja Mąkoszy, Janusza Michalika, Romana Antonowicza, Roberta Majewskiego i Mariusza Grzyba. Zbierali je przez lata, włożyli w nie swoje serce, bo modelarstwo lotnicze stało się pasją ich życia.
Natomiast rok później Muzeum Częstochowskie przy współpracy m.in. z Częstochowskim Klubem Seniorów Lotnictwa realizuje wystawę w Ratuszu „Profesor Jan Oderfeld – w 105. rocznicę urodzin …zaraziłem się wirusem lotnictwa…”. W Gabinecie wybitnych Częstochowian został przedstawiony życiorys i dorobek naukowy Jana Oderfelda (1908-2010) – częstochowianina, absolwenta Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza, inżyniera, matematyka, nauczyciela akademickiego, wybitnego uczonego, konstruktora silników lotniczych (pierwszego odrzutowego w Polsce w 1932 już roku), absolwenta i wieloletniego pracownika Politechniki Warszawskiej, Doktora Honoris Causa tejże Uczelni.
Te wszystkie wystawy miały pokazać, że modelarstwo jest dla wielu drogą prowadzącą do lotnictwa. Miały też być swoistą szkołą lotniczej historii naszego regionu. Miały pokazać, że wciąż pamiętamy o sukcesach lotniczych nie tylko tych, którzy żyją, ale i tych, którzy już odeszli.

W październiku 2008 roku, wielozadaniowe naddźwiękowe samoloty F-16C/D Jastrząb trafiły do Bazy w Łasku. Ich użytkownikiem jest 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego. 10 sierpnia 2012 roku, Częstochowski Klub Seniorów Lotnictwa zorganizował wycieczkę autokarową na lotnisko wojskowe w Łasku. Uczestniczyło 22 seniorów. Polskie F-16D to jedne z najnowocześniejszych samolotów bojowych na świecie. Piloci Jastrzębi stanowią elitę polskich Sił Powietrznych – ich przeszkolenie odbywa się m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie 26 października 2012 roku obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia oraz uroczystość oficjalnego nadania szkole im. „Zdobywców Przestworzy”. Na spotkanie przybyło wielu znakomitych gości – ludzi związanych z oświatą, zasłużonych lotników, artystów, absolwentów szkoły. Awiatorów reprezentowali: Włodzimierz Skalik – prezes Aeroklubu Polskiego, mjr Krzysztof Bień – zastępca dowódcy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego, Andrzej Tajchman – prezes Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, Marian Kaziród – wielokrotny mistrz świata w modelarstwie lotniczym ACz, Janusz Darocha – wielokrotny mistrz świata w lataniu precyzyjnym i rajdowo-nawigacyjnym ACz, Ryszard Michalski – szef szkolenia AP, Maciej Białek – sędzia samolotowy i szybowcowy ACz, Jacek Bogatko – dyrektor ACz, Roman Mucha – instruktor i sędzia międzynarodowy modelarstwa lotniczego ACz. Imię „Zdobywców Przestworzy” połączyło tych, którym bliskie są dziecięce, ale i „dorosłe” marzenia o lataniu, realizowaniu swoich pasji, współpracy dla wspólnego dobra. Podczas uroczystości zaprezentowano rys historyczny szkoły. Dyrektor placówki Małgorzata Darocha przedstawiła uzasadnienie wyboru imienia, w którym czytamy m.in. ” „SP 1” jest szkołą niezwykle aktywną, w której rozbudza się marzenia i ambicję w dziedzinach naukowych, artystycznych i sportowych. Nasi uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju na bardzo wysokim poziomie. „Zdobywcy Przestworzy” to dla nas: osiąganie sukcesów, wyznaczanie sobie ambitnych zadań, otwarcie na świat, rozbudzanie marzeń, aktywność, innowacyjność, nowoczesność. Imię „Zdobywców Przestworzy” skłania do myślenia optymistycznego, dodaje uczniom poczucia pewności, wiary w siebie i możliwości osiągania niedoścignionego. Wzorce osobowe wybitnych naukowców i symboli kultury, począwszy od mitologicznego Ikara przez Leonarda da Vinci, braci Wright do współczesnych kosmonautów, pilotów, sportowców lotniczych, konstruktorów, pasjonatów lotnictwa uważamy za niezwykle porywające i rozbudzające wyobraźnie. Uważamy, że imię naszej szkoły jest zgodne z panującą w niej atmosferą i ją współtworzy. Odczytanie uchwały Rady Miasta Częstochowy – dopełniło prawnej formalności”.

Jubileusz 30-lecia CzKSL odbył się 7 grudnia 2012 roku na lotnisku Rudniki. W pierwszej części dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej na budynku Portu Lotniczego ku czci ppłka pil. nawig. Henryka Furmańczyka- inicjatora, założyciela i pierwszego przewodniczącego CzKSL. W obecności pocztów sztandarowych: Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, Urzędu Miasta Częstochowy, Aeroklubu Polskiego z Warszawy i Aeroklubu Częstochowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza, R. Traugutta i Technicznych Zakładów Naukowych z Częstochowy. Po powitaniu zaproszonych Gości i Seniorów Lotnictwa przez Włodzimierza Skalika, prezesa Aeroklubu Polskiego i Częstochowskiego oraz omówieniu sylwetki naszego bohatera przez Janusza Jadczyka, dyrektora Muzeum Częstochowskiego, odsłonięcia Tablicy dokonała w imieniu rodziny Pani Maryla Furmańczyk.
Asystowali jej: Włodzimierz Skalik (AP i ACz), Andrzej Tajchman (CzKSL), Robert Rowiński (Rada SL) i Jerzy Madler (WKSL). Poświęcenia dokonał metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Następnie orkiestra Wojsk Rakietowych OPK odegrała Hymn Polski i Marsz Lotników. Przy dźwiękach werbli – złożono wieńce i wiązanki kwiatów. W drugiej części uroczystości, w udekorowanym boksie hangarowym z amatorskim samolotem Experimental byłego mistrza świata J. Ostrowskiego – prezes naszego Klubu instr. pil. Andrzej Tajchman dokonał podsumowania trzydziestoletniej działalności Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Listy gratulacyjne dla CzKSL od Krajowej Rady Seniorów Lotnictwa, odczytał i wręczył prezes prof. Robert Stefan Rowiński, a od Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, prezes mgr Jerzy Madler oraz Dyplom Uznania Aeroklubu Polskiego – wiceprezydent FAI, prezes AP Włodzimierz Skalik. Dokonał również odznaczenia Członka Honorowego CzKSL red. ppłka Bolesława Gaczkowskiego „Złotym Medalem Aeroklubu Polskiego” – w dowód uznania za długoletnią i wzorową pracę oraz zasługi dla polskiego lotnictwa. Obecnym Seniorom i Gościom honorowym prezesi Włodzimierz Skalik i Andrzej Tajchman wręczyli „Dyplomy 30-lecia Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa” – w dowód uznania za działalność na rzecz polskiego lotnictwa sportowego. Były też specjalnie na tą okazję, piękne (wybite z brązu, na tarczy drewnianej) plakietki z herbem CzKSL (w środku) i wygrawerowanym napisem (na metalu) – u góry: „XXX lat – 1982-2012”, na dole: „imię i nazwisko (wyróżnionego)”. Prezes przedsiębiorstwa „Artistic Dreams” pan Zbigniew Pstrusiński wręczył specjalnie wykonaną na Jubileusz 30-lecia dla CzKSL, Plakietę okolicznościową (metalowo-porcelanową) w etui książkowej, którą z gratulacjami otrzymał prezes Andrzej Tajchman, za co w imieniu Seniorów podziękował. Następnie odbył się catering i spotkanie wspomnieniowe seniorów oraz gości.

Pielęgnując pamięć o zmarłych – wybitnych i zasłużonych ludziach lotnictwa, staraliśmy się fundować pamiątkowe tablice, które były uroczyście odsłaniane i poświęcane. TABLICE ku czci patriotów, częstochowian, bohaterskich lotników wojny obronnej Polski w 1939 roku i II wojny światowej oraz w okresie obecnym: por. pil. Heronima Franciszka Dudwała (Lic. im. Sienkiewicza, 2007), por. nawig. PSP, kpt. RAF Mariusza Wodzickiego (Lic. Trauguta, 2009), kpt.pil. Jerzego, Hipolita Palusińskiego (Lic. im. Sienkiewicza, 2011), prof. dr inż. Jana Oderfelda, naukowca, konstruktora pierwszego silnika odrzutowego II RP (Lic. im. Sienkiewicza, 2012), ppłk. pil. nawig. Henryka Furmańczyka, dowódcy oddziałów AK oraz założyciela i pierwszego przewodniczącego CzKSL, (lotnisko Rudniki-Port, 2012), kpt., instr. pil. Tadeusz Więckowskiego, adiutanta szefa KGL AK, współorganizatora ACz, w 1955 roku założyciela i pierwszego dyrektora polskiego lotnictwa sanitarnego, (biuro ACz ul. POW 4, 2015), instr. pil. Henryka Sięgi, w latach 1945-1946 kierownik organizacyjny ACz oraz inicjatora i budowniczego szybowiska, a następnie założyciela i komendanta Ośrodka Szkolnego Szybownictwa Ministerstwa Komunikacji na górze Osona do 1949 roku (lotnisko Rudniki-Port, 2016).

Obchodzony 21 maja Światowy Dzień Kosmosu stał się od 2013 roku świętem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie. Będzie odtąd Szkoła obchodzić w sposób uroczysty, wspominając zasłużonych lotników, kosmonautów i konstruktorów, ale także naukowców, artystów, ludzi wybitnych, którzy przyczynili się do zdobywania szeroko pojętych przestworzy – zarówno tych fizycznych jak i naukowych, twórczych, duchowych. Będzie to czas na motywowanie uczniów do pracy, rozpalania w nich ambicji, marzeń, pragnień w myśl motta Walta Disneya: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać”. Idea ta dla Szkoły będzie czasem wielkich inspiracji. Szkołę odwiedził generał pilot Mirosław Hermaszewski – jedyny polski kosmonauta. Uczestniczył w uroczystej akademii, podczas której, prezentowano z dumą sztandar szkoły, odśpiewano „Hymn Lotników Polskich” oraz wspomniano i uhonorowano zasłużonych zdobywców przestworzy. Na uroczystość przybyli również: dr Ryszard Stefaniak – naczelnik Wydziału Edukacji UM Częstochowy, kpt. pil. Andrzej Tajchman – prezes CzKSL oraz seniorzy i sympatycy lotnictwa, dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji i rodzice. Najważniejszą częścią uroczystości była opowieść gen. M. Hermaszewskiego o jego drodze w zrealizowaniu marzeń. Uświadomił też dzieciom, że aby spełnić swoje marzenia trzeba pilnie się uczyć, być wytrwałym i umieć zmierzyć się z przeciwnościami. Wysiłek jest nieodzowną częścią osiągania sukcesu. Generał w dęblińskiej Szkole Orląt był prymusem, doceniał rolę wykształcenia i pracował z wielkim zapałem. Nagrodą za tą postawę życiową były przeżycia lotu w kosmos. Dzięki prezentacji multimedialnej mogliśmy przynajmniej po części wyobrazić sobie jak niezwykłe jest oglądanie naszej planety z tak dużej odległości i jak wygodnie śpi się na ścianie lub pod sufitem – w stanie nieważkości. Biały Orzeł na skafandrze kosmonauty sprawił, że wszyscy czuliśmy się dumni dokonań tego wielkiego Polaka.

13 września 2014 roku podczas Spotkania Miłośników Szkoły Szybowcowej „Żar”, w czasie wieczornej imprezy galowej Kanclerz Kapituły Wyróżnienia im. Dedala prof. Romuald Rowiński wręczył prezesowi CzKSL, Andrzejowi Tajchmanowi statuetkę, z garawerunkiem „WYRÓŻNIENIE HONOROWE im. DEDALA nr 17, instruktor pilot Andrzej Tajchman, za wybitne zasługi w kształtowaniu i wychowywaniu lotników – ku chwale polskiego lotnictwa”. Do gratulacji przyłączyła się cała ekipa prezydium kapituły w osobach: Ryszard Witkowski, Mieczysław Kozdra, Stanisław Błasiak, Stanisław Maksymowicz, Tadeusz Kaczmarek, jak również Tomasz Kawa i Włodzimierz Skalik.

27 września 2014 roku, członkowie CzKSL uczestniczyli w „II Pilots Meeting Natolin 2014”. Na otwarcie lądowiska NATOLIN (N51 00’58.8’’ E018 45’15.3”) koło Krzepic, którego właścicielem jest pan Tomasz Kajkowski, lotnik i wielki sympatyk lotnictwa. Przyleciało około pięćdziesięciu rożnego typu lekkich statków powietrznych z Polski i Czech. Przy pięknej pogodzie nastąpiło zapoznanie się z nowym lądowiskiem i jego infrastrukturą oraz prezentacja przylatujących samolotów (na ziemi i w powietrzu), a następnie odbył się piknik lotniczy dla zaproszonych gości, którym wręczono Certyfikat uczestnictwa.

Osobny rozdział naszej działalności stanowi wysiłek upamiętnienia historycznych dokonań częstochowskiej społeczności, jakim niewątpliwie było wybudowanie i oddanie do użytku lotniska w Częstochowie – lotniska Kucelin. Na wniosek Zarządu CzKSL –przedstawiony przez członka naszego Klubu Roman Antonowicza- Rada Miasta Częstochowy podejmuje jednogłośnie uchwałę w lutym 2013 roku, wyznaczając na środku byłego lotniska teren (obecnie pętla autobusowa przy ul. Korfantego, obok Walcowni Huty) i nadając nazwę „Skwer Lotników”. Na „Skwerze Lotników”, urządzonym w ramach tzw. małej architektury, staraniem inż. Romana Antonowicza, ze składek członków naszego Klubu i wspomaganiem Aeroklubu Częstochowskiego oraz zaprzyjaźnionych firm, postawiliśmy pomnik. Umieściliśmy na nim tablicę pamiątkową o treści: „W tym miejscu 16 października 1928 roku, staraniem Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP), oddano do użytku publicznego i przekazano Ministerstwu Komunikacji pierwsze lotnisko w Częstochowie. W latach 1945-1953 było ono nadzorowane i użytkowane przez Aeroklub Częstochowski. Decyzją władz państwowych 31 grudnia 1953 roku teren lotniska został przekazany pod rozbudowę Huty”. Niestety nie udało się Skweru urządzić w 85 rocznicę powstania lotniska i uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło rok później, 24 października 2014 roku, w 86 rocznicę otwarcia lotniska. Uświetnił je przelot na terenem byłego lotniska Kucelin samolotu PZL-104 Wilga, pilotowanego przez Janusza Darochę, mistrza w lataniu precyzyjnym i rajdowym. W asyście pocztów sztandarowych Aeroklubów: Polskiego i Częstochowskiego, Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca oraz Szkół Miasta Częstochowy dokonano aktu odsłonięcia. Do wykonania tego zadania poproszono najstarszego, stuletniego nestora awiacji ACz, instruktora pilota Stefana Morasia, wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI, prezesa Aeroklubu Polskiego i Częstochowskiego Włodzimierza Skalika, przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy Zdzisława Wolskiego oraz autora pomnika Romana Antonowicza. Aktu poświęcenia POMNIKA dokonali: arcybiskup senior Stanisław Nowak i kapelan lotników sportowych o. Dominik Orczykowski. Złożenie kwiatów przez delegacje uczestników na płycie POMNIKA i wystąpienia honorowych gości uświetniły uroczystość. W spotkaniu uczestniczyło wielu częstochowskich lotników różnych pokoleń oraz sympatycy lotnictwa i miejscowa ludność dzielnicy Kucelin.

18 czerwca 2015 roku, Zarząd Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, po trzeciej kadencji swojej działalności zwołał zebranie sprawozdawczo – wyborcze KSL. Po złożeniu sprawozdania z działalności CzKSL za lata 2010-2015 i otrzymaniu absolutorium – podziękował za współpracę i zrezygnował z kandydowania na następną kadencję. W wyniku wyborów nowym prezesem został Roman Antonowicz, a w skład Zarządu weszli: Roman Mucha – wiceprezes, Halina Ostrowska – sekretarz, Andrzej Smela – skarbnik, Ryszard Brycht – członek Zarządu. W uznaniu zasług dla Aeroklubu i Klubu Seniorów Lotnictwa Andrzej Tajchman otrzymał jednomyślnie i dożywotnie – godność Prezesa Honorowego Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Częstochowski Klub Seniorów Lotnictwa, Aeroklub Częstochowski i Muzeum Częstochowskie przygotowali wystawę w Gabinecie Wybitnych Częstochowian. „PODNIEBNA PASJA – Jerzy Ostrowski modelarski mistrz z Częstochowy”, przedstawiona była w Ratuszu w okresie 20 września – 10 grudnia 2015 roku. Ilekroć spotykaliśmy na zawodach modeli latających Jerzego Ostrowskiego – zawsze z przyjemnością oglądaliśmy precyzje wykonania jego modelu i podziwialiśmy kunszt techniki pilotażu. Talent, wysokie umiejętności konstrukcyjne i pilotażowe – oto postawa wieloletnich sukcesów sportowych. Startując makietami samolotów: Jak-18, DH Hornet i P-38 Lightning został dwukrotnie mistrzem świata (1972-Francja i 1976-Szwecja), wicemistrzem świata (1970-Anglia, 1974-USA i 1982-ZSRR), dwukrotny mistrz Europy (1968, 1970-Czechosłowacja). W latach 1961-1984 dwadzieścia razy zdobywał mistrza Polski i siedem razy wicemistrza Polski (w kl.: F1C, F2B i F4B). Konstruktor lekkiego samolotu – dwupłatowca ze śmigłem pchającym i jego oblatywacz. Wyróżniony m.in.: tytułem i odznaką Zasłużonego Mistrza Sportu i Złotą Odznaką Modelarską z trzema Diamentami. Trzykrotny laureat Błękitnych Skrzydeł. Uhonorowany: dwa razy Złotym i trzy razy Srebrnym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

W dniu 30 kwietnia 2016 roku odbyła się wycieczka członków CzKSL do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Uczestniczyło około 30 seniorów. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z imponującymi zbiorami i historia Muzeum, a prezes Klubu odbył rozmowy z dyrektorem Muzeum p. Krzysztofem Radwanem w sprawie możliwości współpracy, w tym dalszej opieki i eksponowania modeli Jerzego Ostrowskiego.

Maj 2016 – tradycyjne uroczyste nabożeństwo na górze Ossona. Niezależnie od tego w lipcu, w 30 rocznicę śmierci Henryka Sięgi, członkowie CzKSL zapalili znicze na jego grobie.

Jak co roku –28 sierpnia (2016)–w dniu Święta Lotnictwa Polskiego, na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w Rudnikach, zorganizowano bardzo uroczyście podniosłe chwile Święta i połączono z obchodami dwóch lotniczych jubileuszy: mgr inż. Aleksandra Kujawskiego i kpt. pil. Andrzeja Tajchmana. Po oficjalnym okolicznościowym wystąpieniu oraz wysłuchaniu na stojąco Marsza Lotników prezesi Włodzimierz Skalik i Roman Antonowicz składają życzenia zdrowych i długich lat życia, padają miłe słowa, a przede wszystkim jest pamięć o seniorach lotnictwa. Okolicznościowe kwiaty dla Pani Sikorskiej – sponsora CzKSL oraz upominki dla jubilatów: Aleksandra Kujawskiego i Andrzeja Tajchmana. Rozpoczyna się piknik lotników – jest szampan, są przedstawiane sylwetki Jubilatów i ich podziękowania za pamięć, a potem godziny lotniczych wspomnień z „historiami” odbytych lotów i skoków (na „ziemi” i w powietrzu). Aleksander Kujawski – wychowanek ACz, lat 85, jest najstarszym czynnym pilotem oraz społecznym instruktorem szybowcowym I klasy, a także pilotem turystycznym samolotowym II klasy. Posiadacz Złotej Odznaki Szybowcowej z Trzema Diamentami. Wylatał na szybowcach około 2100 godzin i na samolotach ponad 700 godzin. Na szybowcach wyszkolił kilkudziesięciu pilotów, w tym z Częstochowy m.in. Marka Małolepszego (ustanowił około 24 szybowcowych rekordów polskich). Był członkiem Aeroklubu Częstochowskiego i Opolskiego. Obecnie należy do Poznańskiego. Uhonorowany m.in.: „Tytułem i odznaką Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego”, „Złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, przez Dowódcę Wojsk Lotniczych – białą bronią „Kordzik” oraz odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Andrzej Tajchman – długoletni dyrektor ACz, lat 80, od lat pięćdziesiątych XX wieku, był zawodowo i społecznie związany z działalnością lotniczą. Członek aeroklubów: Śląskiego, Bielsko-Bialskiego, Gliwickiego, Wrocławskiego i aktualnie Częstochowskiego. Były pilot instruktor szybowcowy i samolotowy pierwszej klasy oraz pilot zawodowy śmigłowcowy. Zdobywca Złotej Odznaki Szybowcowej z Trzema Diamentami oraz tytułu i medalu Mistrza Sportu w szybownictwie. Były członek samolotowej nawigacyjnej kadry narodowej. Instruktor lotniczy, który w swej karierze wyszkolił wielu pilotów dla lotnictwa sportowego, cywilnego i wojskowego. Na 29 typach szybowców, 16 typach samolotów oraz śmigłowcu wylatał około 5000 godzin. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego (1974-1978), Komisji Samolotowej (1974-1987), członek Rady Trenerów w sporcie samolotowym (1984-1985). Przez wiele lat członek Zarządu ACz oraz członek CzKSL (w latach 1999 – 2015 był prezesem Klubu), a 18 czerwca 2015 otrzymał godność Prezesa Honorowego Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. M.in. jest: laureatem „Błękitnych Skrzydeł” i Nagrody Wojewódzkiej w Częstochowie, otrzymał godność Członka Honorowego Aeroklubu Polskiego i Częstochowskiego, tytuł i odznakę Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego, tytuł i odznakę Zasłużony dla Aeroklubu Częstochowskiego i statuetki od: DWL „Ikar” i Kapituły RSL „Dedal”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W międzyczasie seniorzy i ich gościem odbywają coroczne loty dla seniorów na szybowcach dwumiejscowych z instruktorem.

8 października 2016 roku nasz Klub Seniorów, został zaproszony do zwiedzania FLYSPOT-u (tunelu aerodynamicznego i symulatora samolotu pasażerskiego) w miejscowości Mory k. Warszawy. Najnowocześniejszy na świecie tunel aerodynamiczny działa bez zarzutu. W tunelu grawitacja przestaje mieć znaczenie. Nie ma szans z pędzącym nawet 310 km/h powietrzem. Ten strumień generują cztery ogromne wentylatory, które powstały tylko po to, by pomóc człowiekowi oderwać się od ziemi a z czasem wejść na wyższy poziom indoor skydivingu. Tak nazywa się dyscyplina sportu polegająca na powietrznych akrobacjach w tunelu, mająca przy okazji, jako jedyna ze sportów lotniczych szansę zostać konkurencją olimpijską. W wycieczce uczestniczyło 25 osób, a latali w tunelu: były instruktor spadochronowy Ryszard Brycht, Andrzej Smela i Jerzy Więckowski. W godzinach popołudniowych Seniorzy zwiedzali Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

10 września 2016 roku w Galerii Poddasza Gminnego Centrum Kultury w Trzebnicy odbyło się uroczyste otwarcie wystawy modelarskiego mistrza świata z Częstochowy – Jerzego Ostrowskiego. W uroczystości udział wzięli m.in.: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Halina Ostrowska – wdowa po Jerzym Ostrowskim, Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki, prezesi CzKSL Roman Antonowicz i Andrzej Tajchman oraz przedstawiciele Muzeum Lotnictwa Polskiego z Krakowa, Muzeum Częstochowskiego, członkowie CzKSL, a także przyjaciele z Aeroklubu Wrocławskiego. Wystawa nosiła tytuł „Podniebne pasje Mistrza świata – Jerzego Ostrowskiego” i trwała trzy miesiące do 10 grudnia 2016 roku. W Galerii zgromadzono modele, które wykonał Jerzy Ostrowski, pamiątkowe fotografie, puchary, oraz medale zdobyte na mistrzostwach Polski, Europy i świata. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Pomysłodawcą wystawy był pochodzący z Trzebnicy Waldemar Wilczyński – wieloletni instruktor modelarstwa lotniczego, w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku członek sekcji modelarskiej Aeroklubu Częstochowskiego.

Maj – tradycyjne nabożeństwo na Górze Ossona. Atak komarów znacznie skraca uroczystość.

Z pomocą finansową Urzędu Miasta Częstochowy wykonana została i zabudowana na Skwerze Lotników wspaniała tablica informacyjna o Lotnisku Kucelin.

Od 30 czerwca do 2 lipca 2017 roku odbyła się wycieczka szlakiem prastarego lotnictwa polskiego na trasie Mielec –Bezmiechowa – Weremień – Krosno – Częstochowa. Uczestniczyło 27 osób. Pierwszego dnia w Mielcu nastąpiło zwiedzenie zakładu produkującego samoloty An28 Bryza i śmigłowce S60 oraz bogatego muzeum przyfabrycznego na otwartym powietrzu, którego najważniejszym elementem była makieta pełnowymiarowa samolotu PZL 37 Łoś. Następnego dnia w Bezmiechowej nastąpiło zwiedzanie szybowiska i pomnika lotników oraz zapoznanie się z historią „Akademii Szybowcowej”. Niestety wskutek załamania pogody i opadów deszczu nie dało się latać. Weremień – loty na Bocianie, czeski Blanik uziemiony, oraz na Jaku 12 nad Solinę, wieczorem grillowanie. Na drugi dzień udaliśmy się pod obelisk, w miejscu katastrofy samolotu, w której zginął nasz kolega pilot Piotr Sikorski wraz z pasażerami. Z pomocą właściciela lądowiska “Bobulandia”, Piotra Bobuli, dotarliśmy w miejsce katastrofy i złożyliśmy wiązankę kwiatów oraz zapaliliśmy znicze. Niestety nie zdążyliśmy przejechać do innej szkoły szybowcowej w Ustianowej. W Krośnie zwiedzenie lotniska Aeroklubu, a przede wszystkim spotkanie w podkarpackim Klubie Seniorów Lotnictwa na zapleczu hangaru. Przepięknie urządzony i wyposażony Klub. Wymieniliśmy poglądy i pamiątkowe książki o historii naszych aeroklubów. Zwiedziliśmy zakłady lotnicze na bazie dawnych Lotniczych Zakładów Naprawczych Krosno, Hutę Szkła, Muzeum Szkła i Muzeum Górnictwa Naftowego.

Sierpień – święto lotnictwa, tradycyjny piknik lotniczy seniorów , połączony z lotami dla seniorów , w tym roku Święto Lotnictwa połączone z Memoriałem Szajewskiego i Ostrowskiego, dla urozmaicenia obchodów lotniczego święta.

9 września 2017 roku, w miejscowości Napoleon w gminie Lipie, nastąpiło nieoficjalne spotkanie członków CzKSL z organizatorami prywatnego lotniczego Muzeum Dywizjonu 303 im. ppłk pil. Jana Zumbacha, którego otwarcie planowane jest na 1 września 2018 roku. Podpułkownik pilot Jan Zumbach, polski as myśliwski (13 pewnych zestrzeleń i 5 prawdopodobnych) i dowódca legendarnego Dywizjonu 303, odznaczony najwyższymi polskimi i brytyjskimi odznaczeniami. Zmarł w 1986 roku. Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Od 15 do17 września 2017 roku odbyła się trzydniowa wycieczka autokarowa CzKSL do Pragi (Czechy). Uczestniczyło 22 seniorów i 7 osób towarzyszących. Główny cel – zwiedzanie na lotnisku Kbely muzeum lotnictwa wojskowego, następnie dalsze zwiedzanie Pragi – Starego Miasta Ratusz, Zegar, Wzgórza Hradcany, Katedry św. Wita, przejście uliczkami w dół do Malej Strany, most Karola, uliczki Starego Miasta. W niedzielę zaskakuje nas załamanie pogody, ale ruszamy do Ostrawy na Dni NATO. Przyjazd na lotnisko, ale z powodu ciągłych opadów deszczu, na zwiedzanie zdecydowało się tylko siedem osób (wrócili mokrzy „do cna”). Opłaciło się – poza możliwością obejrzenia ciekawych samolotów jak bombowiec B1B, rozpoznawczy AWACS, latająca cysterna KC135 , F18 , Grippen czy Eurofighter – spotkali polski zespół na Migu 29. Oczywiście lotnicy wojskowi znali naszego Janka Puchałę!!! . Do Częstochowy wrócili o godz. 19.30. Ocena: wycieczka udana, towarzystwo zgrane, deficyt czasu na zwiedzanie.

Po krótkim okresie – znów bolesna strata, odchodzi od nas wspaniały kolega, spadochroniarz, instruktor i wychowawca wielu pokoleń spadochroniarzy, członek kadry narodowej i wicemistrz Polski, Janek Kuliś. W pogrzebie w Warszawie biorą udział seniorzy i koledzy lotnicy częstochowscy aktualnie mieszkający w Warszawie.

Listopad – Częstochowskie Dni Sportu, Hala Arena na Zawodziu, Aeroklub wystawia szybowiec Junior, mistrzowie lotnictwa – Janusz Darocha i Marcin Skalik wystawiają medale, seniorzy obsługują stoisko, pomagają dzieciom i rodzicom wsiąść do szybowca, reklamują Aeroklub i loty zapoznawcze, zapoznają z historią Aeroklubu.

Grudzień 2017- 35-rocznica powstania Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa – połączona ze spotkaniem Bożenarodzeniowym.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił prezes honorowy Andrzej Tajchma.
Głos zabierali przedstawiciele władz lokalnych – starosta powiatowy K. Smela, wiceprezydent R. Stefaniak, prezes Rady Seniorów Lotnictwa L. Mańkowski, prezes ACz W. Skalik, przedstawiciele zaprzyjaźnionych klubów seniorów lotnictwa z innych Aeroklubów. Wiele dyplomów i wyróżnień dla CzKSL złożyli goście na ręce prezesa Klubu. Wręczone zostały dyplomy i nagrody dla zasłużonych seniorów. Najważniejsze – złote medale Aeroklubu Polskiego – otrzymali Andrzej Tajchman i Sławomir Rozanow, statuetkę dla najstarszego seniora otrzymał Janusz Michor (91 lat), długoletni szef techniczny ACz.

2018 rok rozpoczął się w kwietniu od udziału licznej delegacji seniorów naszego Klubu w dniach otwartych Muzeum Dywizjonu 303 . Prezes ACz Włodzimierz Skalik oraz prezes CzKSL Roman Antonowicz złożyli gratulacje i przekazali upominek – miniaturowe śmigło samolotowe z inicjałami Acz i CzKSL.

W maju na doroczne spotkanie na Górze Ossona przybywają liczni wierni z dwóch parafii częstochowskich, mowy wygłaszają biskup częstochowski abp Wacław Depo oraz prezes Aeroklubu Częstochowskiego W. Skalik. W bieżącym roku niespodziewana okazja – wręczona zostaje złota odznaka Za zasługi dla Aeroklubu Polskiego Markowi Małolepszemu, wieloletniemu lotnikowi szybowcowemu, kapitanowi linii lotniczych, który ostatnio mieszkając w USA bije rekordy szybowcowe Polski. Mile zaskoczonemu szybownikowi odznaczenie wręcza oczywiście prezes W. Skalik a J.E. Abp W. Depo dokonuje poświęcenia odznaki i składa gratulacje ze strony wiernych.

VI Targi Lotnictwa Lekkiego Pararudniki – seniorzy wystawiają w hangarze samolot J. Ostrowskiego i księgę pamiątkową. W tym roku dodatkową atrakcją był plener malarski z udziałem malarzy ze Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy Gracza.

Z okazji dnia dziecka impreza w stadninie koni w Mirowie- przyłącza się Aeroklub i wystawia szybowiec Junior – seniorzy obstawiają szybowiec, pomagają dzieciom wsiąść do szybowca, robią pamiątkowe zdjęcia, reklamują loty zapoznawcze w Aeroklubie.

Czerwiec – prezes CzKSL Roman Antonowicz czyta dzieciom Szkoły Podstawowej nr 47 bajki w ramach akcji cała Polska Czyta dzieciom – już drugi raz w tej szkole.
Opowiada o przygodach lotniczych, zachęca do budowy modeli samolotów.

Także w czerwcu seniorzy uczestniczyli w wycieczce do Dęblina, do Akademii Sił Powietrznych. Zwiedzono szkołę wraz z trenażerami, sale wykładowe oraz Muzeum Sił Powietrznych, które przed kilkoma laty powstało przez Akademii.

W lipcu miał niezwykłą uroczystość nasz latający senior Aleksander Kujawski, mianowicie 70 lecia samodzielnego latania i 55 lecie pracy instruktorskiej. Tradycyjnie nasza delegacja w składzie prezes ACz Włodzimierz Skalik oraz prezes CzKSL Roman Antonowicz złożyła jubilatowi gratulacje i przekazała pamiątkowy dyplom i statuetkę.

W sierpniu tradycyjny piknik lotniczy połączony z lotami dla seniorów. Piknik połączony był z wernisażem prac malarskich powstałych w wyniku pleneru w czasie targów Pararudniki. Wystawione prace były bardzo interesujące i kilka z nich zostało sprzedanych na miejscu. Zaraz po tym delegacja CzKSL – prezes honorowy Andrzej Tajchman, prezes Roman Antonowicz oraz poczet sztandarowy w składzie Ryszard Brycht, Andrzej Smela i Tomasz Kita oraz prezes ACz Włodzimierz Skalik wzięli udział w odsłonięciu pomnika “Chwała polskim lotnikom” na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie z okazji 100 lecia Lotnictwa Polskiego.

We wrześniu tradycyjne XXXVIII Zawody Modelarskie o Memoriał Z. Szajewskiego i J. Ostrowskiego – formalnie oczywiście impreza Aeroklubu Częstochowskiego ale coraz większy udział w organizacji zawodów mają seniorzy. Niestety zawodników coraz mniej.

15 września wielka uroczystość- 90 rocznica otwarcia lotniska Kucelin. Przybyły władze miasta i regionu, przedstawiciele szkół i zakładów pracy oraz seniorzy częstochowscy oraz z zaprzyjaźnionych klubów seniorów z innych Aeroklubów i mieszkańcy Kucelina. Przybyli także plastycy ze swoimi obrazami lotniczymi. Po uroczystości odbył się piknik na parkingu Huty w namiocie ustawionym przez naszych przyjaciół z Muzeum Dywizjonu 303.

I jeszcze we wrześniu wycieczka do Ostravy na kolejne Dni NATO. Tym razem pogoda dopisała i można było wystawę zwiedzić.

Listopad to odwiedzanie grobów i zapalnie zniczy. W tym roku – niestety – doszedł nam w listopadzie jeszcze jeden grób – nieodżałowanej pamięci Andrzeja Pasieki.

Zakończenie roku – spotkanie opłatkowe- rekord pobity – ponad 60 osób na spotkaniu. Jak przystało na spotkanie świąteczne – nie zabrakło prezentów. Otrzymaliśmy od braci Kujawskich wspaniały prezent – rzutnik multimedialny, a z rąk prezesa Rady Seniorów Lotnictwa pamiątkowy medal z okazji 100-lecia lotnictwa za wkład finansowy w budowę pomnika. Dyrektor oddziału FLYSPOT w Katowicach Agnieszka Olczyk ufundowała dwa vouchery na bezpłatny lot w tunelu aerodynamicznym dla seniorów.

Dziękujemy. Czekamy na rok 2019.
Opracował: Andrzej Tajchman
Korekta i aktualizacja: Roman Antonowicz
0