Skip to content

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego został ustanowiony w 1994 roku w ramach 50. rocznicy działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W 1996 roku, zgodnie z inicjatywą ICAO oraz przy wsparciu rządu kanadyjskiego, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych oficjalnie uznało dzień 7 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego.

Twórcy Konwencji chicagowskiej, podpisanej w dniu 7 grudnia 1944 roku podzielali przekonanie, że „rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego może przyczynić się w znacznej mierze do stworzenia i utrzymania przyjaźni i zrozumienia między narodami i ludami świata oraz, że wszelkie jego nadużycie może zagrozić powszechnemu bezpieczeństwu”.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) od przeszło 73 lat realizuje tę wizję, która poprzez współpracę i konsensus pomiędzy jej 192 członkami stworzyła solidną bazę wspólnych standardów lotniczych, przyczyniając się do rozwoju i bezpieczeństwa lotnictwa na całym świecie.

Celem corocznych obchodów jest ustanowienie i wzmocnienie światowej świadomości znaczenia międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Dzień ten jest okazją do podkreślenia znaczenia transportu lotniczego dla światowej gospodarki i jej rozwoju. Ma również przypominać, że dzięki wysiłkom wielu organizacji, w tym ICAO, oraz zaangażowanych osób, lotnictwo pozostaje najbezpieczniejszym rodzajem transportu.

Co pięć lat, Rada ICAO ustanawia szczególny motyw przewodni dla Międzynarodowego Dnia Lotnictwa Cywilnego. Lata 2015-2018 obchodzone są pod hasłem: „Working Together to Ensure No Country is Left Behind”.

Polska jest jednym z członków – założycieli, pierwotnych sygnatariuszy konwencji chicagowskiej. W 2013 roku Polska została po raz pierwszy wybrana do Rady ICAO, w listopadzie 2016 r. zakończyła swoją trzyletnią kadencję.
Źródło : Urząd Lotnictwa Cywilnego

0