Lotnisko Rudniki

Sekcja modelarska
Aeroklub Częstochowski


„Z zazdrości ptakom jest samolot”

Ale zanim człowiek skonstruował swoje skrzydła wcześniej budował modele. Najstarsze zachowane artefakty wskazują, że było to już w starożytności. Pierwsze pisane źródła na temat prób z modelami latającymi pochodzą z epoki renesansu, prace z modelami prowadził między innymi Leonardo da Vinci. Dzięki modelom można było w łatwy sposób sprawdzić słuszność nowych hipotez i rozwiązań. I choć wiele prac badawczych nie wychodziło poza stadium modelu, to tak zdobyta wiedza pozostawała dla późniejszych pokoleń.

Na początku XX wieku modelarstwo zaczęło być postrzegane jako hobby i wkrótce po tym pojawił się sport modelarski. Modelarstwo zaczęto też wykorzystywać w procesie edukacji, w latach międzywojennych w Polsce zajęcia modelarskie były organizowane w gimnazjach i szkołach średnich o profilu technicznym.

Dzisiaj modelarstwo jest przede wszystkim dyscypliną sportu, oraz pięknym hobby. Jest też bardzo ważnym elementem w procesie edukacji Dzieci i Młodzieży, choć w naszym kraju bardzo nie docenianym.

Przygodę z modelarstwem lotniczym najłatwiej zacząć od zajęć w modelarni. Tam pod okiem Instruktorów zdobędziemy niezbędną wiedzę do uprawiania sportu modelarskiego lub rozwijania naszego hobby.

Aeroklub Częstochowski prowadzi swoją modelarnię w Częstochowie przy ul. P.O.W. 4. Pod patronatem Aeroklubu prowadzone są też zajęcia w modelarni C.S.M. „Nasza Praca” oraz w G.O.K. Kłomnice.

Gorąco Zapraszamy do uczestnictwa w naszych zajęciach. Modelarstwo jest też elementem kultury i sztuki, sztuki ograniczonej ramami fizyki.

Aeroklub Częstochowski

Zajęcia modelarskie Aeroklubu Częstochowskiego
Zajęcia modelarskie Aeroklubu Częstochowskiego
Zajęcia modelarskie Aeroklubu Częstochowskiego

Zajęcia modelarskie


Modelarnia Aeroklubu Częstochowskiego
ul. P.O.W. 4
42-200 Częstochowa

wtorek i piątek: 17:00 - 19:00

Modelarnia CSM Nasza Praca pod patronatem Aeroklubu Częstochowskiego
ul Broniewskiego 3
42-200 Częstochowa

środa: 16:00 - 19:00

Zajęcia Modelarskie GOK Kłomnice
ul. Częstochowska 96
42-270 Kłomnice

czwartek: 17:00 - 19:00

zajęcia dla dzieci w wieku 9-16 lat

Modelarska

0