Lotnisko Rudniki

Sekcja modelarska
Aeroklub Częstochowski


„Z zazdrości ptakom jest samolot”

Ale zanim człowiek skonstruował swoje skrzydła wcześniej budował modele. Najstarsze zachowane artefakty wskazują, że było to już w starożytności. Pierwsze pisane źródła na temat prób z modelami latającymi pochodzą z epoki renesansu, prace z modelami prowadził między innymi Leonardo da Vinci. Dzięki modelom można było w łatwy sposób sprawdzić słuszność nowych hipotez i rozwiązań. I choć wiele prac badawczych nie wychodziło poza stadium modelu, to tak zdobyta wiedza pozostawała dla późniejszych pokoleń.

Na początku XX wieku modelarstwo zaczęło być postrzegane jako hobby i wkrótce po tym pojawił się sport modelarski. Modelarstwo zaczęto też wykorzystywać w procesie edukacji, w latach międzywojennych w Polsce zajęcia modelarskie były organizowane w gimnazjach i szkołach średnich o profilu technicznym.

Dzisiaj modelarstwo jest przede wszystkim dyscypliną sportu, oraz pięknym hobby. Jest też bardzo ważnym elementem w procesie edukacji Dzieci i Młodzieży, choć w naszym kraju bardzo nie docenianym.

Przygodę z modelarstwem lotniczym najłatwiej zacząć od zajęć w modelarni. Tam pod okiem Instruktorów zdobędziemy niezbędną wiedzę do uprawiania sportu modelarskiego lub rozwijania naszego hobby.

Aeroklub Częstochowski prowadzi swoją modelarnię w Częstochowie przy ul. Broniewskiego 3. Pod patronatem Aeroklubu prowadzone są też zajęcia w modelarni w G.O.K. Kłomnice.

Gorąco Zapraszamy do uczestnictwa w naszych zajęciach. Modelarstwo jest też elementem kultury i sztuki, sztuki ograniczonej ramami fizyki.

Aeroklub Częstochowski

Zajęcia modelarskie Aeroklubu Częstochowskiego
Zajęcia modelarskie Aeroklubu Częstochowskiego
Zajęcia modelarskie Aeroklubu Częstochowskiego

Zajęcia modelarskie


INSTYTUT MAŁEGO LOTNICTWA

Modelarnia Aeroklubu Częstochowskiego im. J. Ostrowskiego

ul Broniewskiego 3
42-200 Częstochowa

wtorek i piątek: 17:00 - 19:00

środa: 16:00 - 19:00 dla dzieci z Klubu Spółdzielczego Nasza Praca


sobota: 10:00 - 12:00 dla dzieci z Ukrainy


Zajęcia Modelarskie GOK Kłomnice
ul. Częstochowska 96
42-270 Kłomnice

czwartek: 17:00 - 19:00

zajęcia dla dzieci w wieku 9-16 lat

modelarnia@aeroklub.czest.pl
wspieramy ukrainę

Modelarska

0