Lotnisko Rudniki

Składki i opłaty członkowskie Aeroklubu Częstochowskiego


SKŁADKI 2024

Numer konta do wpłat:

ING Bank Śląski
14 1050 1142 1000 0090 3032 6020

Tytuł przelewu: SKŁADKI 2024 – imię i nazwisko członka

Składki i opłaty członkowskie Aeroklubu Częstochowskiego obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku.

1) Członkowie do 15 roku życia włącznie oraz członkowie honorowi i stowarzyszeni – są zwolnieni z opłaty wpisowej i składek członkowskich. Członków stowarzyszonych obowiązują stawki za usługi jak dla osób pozostałych niebędących członkami ACz.

2) Sekcje: samolotowa, szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa:

a) roczna składka wpłacona jednorazowo do 31 marca w danym roku:

 • członkowie do 24 roku życia włącznie – 306,-
 • członkowie od 25 roku życia – 516,-

b) półroczna składka

 • członkowie do 24 roku życia włącznie – 213,-/ pół roku
 • członkowie od 25 roku życia – 345,-/ pół roku

3) Sekcja modelarska

a) roczna składka wpłacona jednorazowo do 31 marca w danym roku

 • członkowie do 24 roku życia włącznie – 141,-
 • członkowie od 25 roku życia – 258,-

b) półroczna składka

 • członkowie do 24 roku życia włącznie – 99,-/ pół roku
 • członkowie od 25 roku życia – 180,-/ pół roku

4) Inne opłaty:

a) wpisowa, płatne jednorazowo – 400,-
b) wpisowa dla sekcji modelarskiej – 120,-
c) wpisowa, po uprzednim skreśleniu z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich – 1000,-
d) wpisowa, po uprzedniej rezygnacji z członkostwa na okres poniżej 24 miesięcy – 1000,-
e) wpisowa, po uprzedniej rezygnacji z członkostwa na okres powyżej 24 miesięcy – 400,-

5) Uwagi:
a) wiek członka jest ustalany według roku urodzenia w odniesieniu do roku, za który uiszczane są składki członkowskie
b) nowo przyjęci członkowie opłacają składki członkowskie proporcjonalnie wyłącznie za okres od pierwszego dnia miesiąca złożenia deklaracji ws. przyjęcia w poczet członków, do końca roku kalendarzowego.

Załącznik do uchwały:

Opłaty członkowskie ACz 01.01.2024

________________________________________________________________________________________

 

 

SKŁADKI 2023

Numer konta do wpłat:

ING Bank Śląski
14 1050 1142 1000 0090 3032 6020

Tytuł przelewu: SKŁADKI 2023 – imię i nazwisko członka

Składki i opłaty członkowskie Aeroklubu Częstochowskiego obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku.

1) Członkowie do 15 roku życia włącznie oraz członkowie honorowi i stowarzyszeni – są zwolnieni z opłaty wpisowej i składek członkowskich. Członków stowarzyszonych obowiązują stawki za usługi jak dla osób pozostałych niebędących członkami ACz.

2) Sekcje: samolotowa, szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa:

a) roczna składka wpłacona jednorazowo do 31 marca w danym roku:

 • członkowie do 24 roku życia włącznie – 276,-
 • członkowie od 25 roku życia – 468,-

b) półroczna składka

 • członkowie do 24 roku życia włącznie – 192,-/ pół roku
 • członkowie od 25 roku życia – 312,-/ pół roku

3) Sekcja modelarska

a) roczna składka wpłacona jednorazowo do 31 marca w danym roku

 • członkowie do 24 roku życia włącznie – 126,-
 • członkowie od 25 roku życia – 234,-

b) półroczna składka

 • członkowie do 24 roku życia włącznie – 90,-/ pół roku
 • członkowie od 25 roku życia – 162,-/ pół roku

4) Inne opłaty:

a) wpisowa, płatne jednorazowo – 400,-
b) wpisowa dla sekcji modelarskiej – 120,-
c) wpisowa, po uprzednim skreśleniu z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich – 1000,-
d) wpisowa, po uprzedniej rezygnacji z członkostwa na okres poniżej 24 miesięcy – 1000,-
e) wpisowa, po uprzedniej rezygnacji z członkostwa na okres powyżej 24 miesięcy – 400,-

5) Uwagi:
a) wiek członka jest ustalany według roku urodzenia w odniesieniu do roku, za który uiszczane są składki członkowskie
b) nowo przyjęci członkowie opłacają składki członkowskie proporcjonalnie wyłącznie za okres od pierwszego dnia miesiąca złożenia deklaracji ws. przyjęcia w poczet członków, do końca roku kalendarzowego.

Załącznik do uchwały:

Opłaty członkowskie ACz 01.01.2023

________________________________________________________________________________________

SKŁADKI 2022

Numer konta do wpłat:

ING Bank Śląski
14 1050 1142 1000 0090 3032 6020

Tytuł przelewu: SKŁADKI 2022 – imię i nazwisko członka

Składki i opłaty członkowskie Aeroklubu Częstochowskiego obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.

1) Członkowie do 15 roku życia włącznie oraz członkowie honorowi i stowarzyszeni – są zwolnieni z opłaty wpisowej i składek

członkowskich. Członków stowarzyszonych obowiązują stawki za usługi jak dla osób pozostałych niebędących członkami ACz.

2) Sekcje: samolotowa, szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa:

a) roczna składka wpłacona jednorazowo do 31 marca w danym roku:

 • członkowie do 24 roku życia włącznie – 220,-
 • członkowie od 25 roku życia – 360,-

b) półroczna składka

 • członkowie do 24 roku życia włącznie – 150,-/ pół roku
 • członkowie od 25 roku życia – 240,-/ pół roku

3) Sekcja modelarska

a) roczna składka wpłacona jednorazowo do 31 marca w danym roku

 • członkowie do 24 roku życia włącznie – 100,-
 • członkowie od 25 roku życia – 180,-

b) półroczna składka

 • członkowie do 24 roku życia włącznie – 70,-/ pół roku
 • członkowie od 25 roku życia – 126,-/ pół roku

4) Inne opłaty:

a) wpisowa, płatne jednorazowo – 300,-
b) wpisowa dla sekcji modelarskiej – 90,-
c) wpisowa, po uprzednim skreśleniu z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich – 500,-
d) wpisowa, po uprzedniej rezygnacji z członkostwa na okres poniżej 12 miesięcy – 600,-
e) wpisowa, po uprzedniej rezygnacji z członkostwa na okres powyżej 12 miesięcy – 300,-

5) Uwagi:
a) wiek członka jest ustalany według roku urodzenia w odniesieniu do roku, za który uiszczane są składki członkowskie
b) nowo przyjęci członkowie opłacają składki członkowskie proporcjonalnie wyłącznie za okres od pierwszego dnia miesiąca złożenia deklaracji ws. przyjęcia w poczet członków, do końca roku kalendarzowego.

Załącznik do uchwały:

Opłaty członkowskie ACz 01.01.2022

_______________________________________________________________________________

SKŁADKI 2021

Numer konta do wpłat:

ING Bank Śląski
14 1050 1142 1000 0090 3032 6020

Tytuł przelewu: SKŁADKI 2021 – imię i nazwisko członka

1) Członkowie do 16 roku życia oraz członkowie honorowi i stowarzyszeni – są zwolnieni z opłaty wpisowej i składek członkowskich. Członków stowarzyszonych obowiązują stawki za usługi jak dla osób pozostałych niebędących członkami ACz.

2) Sekcje: samolotowa, szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa:

a) roczna składka wpłacona jednorazowo do 31 marca w danym roku:

 • członkowie do 25 roku życia – 180,-
 • członkowie pow. 25 roku życia – 300,-

b) półroczna składka

 • członkowie do 25 roku życia – 126,-/ pół roku
 • członkowie pow. 25 roku życia – 210,-/ pół roku

3) Sekcja modelarska

a) roczna składka wpłacona jednorazowo do 31 marca w danym roku

 • członkowie do 25 roku życia – 100,-
 • członkowie pow. 25 roku życia – 180,-

b) półroczna składka

 • członkowie do 25 roku życia – 70,-/ pół roku
 • członkowie pow. 25 roku życia – 126,-/ pół roku

4) Inne opłaty:

a) wpisowa, płatne jednorazowo – 300,-
b) wpisowa dla sekcji modelarskiej – 90,-
c) wpisowa, po uprzednim skreśleniu z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich – 500,-
d) wpisowa, po uprzedniej rezygnacji z członkostwa na okres poniżej 12 miesięcy – 600,-
e) wpisowa, po uprzedniej rezygnacji z członkostwa na okres powyżej 12 miesięcy – 300,-

5) Uwagi:
a) wiek członka jest ustalany według roku urodzenia w odniesieniu do roku, za który uiszczane są składki członkowskie
b) nowo przyjęci członkowie opłacają składki członkowskie proporcjonalnie wyłącznie za okres od pierwszego dnia miesiąca złożenia deklaracji ws. przyjęcia w poczet członków, do końca roku kalendarzowego.

Załącznik do uchwały:

Opłaty członkowskie ACz 01.01.2020

Opłaty członkowskie

0