Lotnisko Rudniki

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 2024

Wróć do strony domowej

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 2023

EDYTUJ

Opublikowano 

W dniu 14 kwietnia 2024 na lotnisku w Rudnikach /k. Częstochowy odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Aeroklubu Częstochowskiego, podczas którego podsumowaliśmy miniony sezon. Sprawozdania z działalności sekcji zaprezentowali Przewodniczący: Krzysztof Kleta – sekcja samolotowa, Marek Iwiński – sekcja szybowcowa, Częstochowski Klub Seniorów Lotnictwa – Roman Antonowicz, sekcja mikrolotowa i w zastępstwie spadochronowa- Krystian Krasiński, sekcja modelarska w zastępstwie-Anna Messyasz, sprawozdanie Zarządu – Prezes Krystian Krasiński, sprawozdanie finansowe – Sekretarz Adrian Studniczek.

Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu z minionego okresu.

Na wniosek Zarządu Aeroklubu Częstochowskiego, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o nadaniu byłemu Prezesowi Aeroklubu, Włodzimierzowi Skalik, członkostwa honorowego, doceniając jego wyjątkowy wkład w rozwój Aeroklubu, dziękując za 26 lat bezinteresownej pracy na stanowisku prezesa zarządu, niezliczone wysiłki dla zachowania istnienia aeroklubu i promowania pasji lotniczych oraz kształtowania przyszłych pokoleń mistrzów, oraz za jego znaczący sportowy dorobek. Sam uhonorowany nie mógł uczestniczyć ale połączył się zdalnie i podziękował za współpracę.

Walne Zgromadzenie było nie tylko platformą do licznych dyskusji na temat możliwości poprawy i ulepszenia komunikacji z członkami, ale także momentem refleksji nad naszymi działaniami. Mamy głęboką nadzieję, że te dyskusje zaowocują konstruktywnymi zmianami i przyniosą pozytywne rezultaty dla naszej organizacji.

Korzystając z okazji nasze podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które zgłosiły się do udziału w komisjach i prezydium zebrania, a także osób, które pomogły w organizacji Walnego.

0