Lotnisko Rudniki

Spotkanie z Starostami i tematyka Lotnisk Użytku Publicznego

W dniu 18 czerwca 2021 przy okazji Konwentu Starostów Prezes Aeroklubu Częstochowskiego Włodzimierz Skalik przeprowadził szkolenie, którego tematyką były lotniska użytku publicznego. Jednym z punktów wystąpienia była bogata historia w szczególności ta medalowa naszego Aeroklubu oraz to co podkreślamy przy każdej sposobności wysiłek i upór członków w walce o istnienie naszego stowarzyszenia.

Prezes szczegółowo opowiedział o kategoriach lotnisk  i aktualnym stanie infrastruktury lotniskowej w Polsce.

Zaprezentowany temat lotniskowy spotkał się z szerokim zainteresowaniem Starostów biorących udział w prezentacji. 

0