Skip to content

Statut Aeroklubu Częstochowskiego

Zatwierdzony na XXXIII Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego Obradującym w dniu 28 września 2013 roku w Warszawie.

STATUT

0