Lotnisko Rudniki

SZKOLENIE AVIATION ENGLISH w Aeroklubie Częstochowskim – start 5-go kwietnia 2023

Wspólnie z Dedalos Aviation Services sp. z o. o przygotowaliśmy coś specjalnego – specjalistyczne szkolenia z lotniczego języka angielskiego wg wymagań ICAO LPR.

Szkolenie obejmuje 36 godzin lekcyjnych zajęć (a 45’), podzielonych na 4-godzinne dni zajęć (zakres tematyczny i harmonogram znajduje się poniżej). Minimalne wymagania wobec kursantów to znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Na zapisy czekamy do 30 marca 2023 – telefonicznie: tel. 730 995 769 lub mailowo: biuro@aeroklub.czest.pl.

 

Koszt szkolenia to 1500 zł, podaną kwotę należy przelać na konto Aeroklubu do 31 marca 2023 r. (14 1050 1142 1000 0090 3032 6020).

Cena szkolenia obejmuje cenę podręczników oraz kompletu materiałów dodatkowych.

Uwaga! Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem online zaznacz to zgłaszając się na kurs.

Warunkiem startu szkolenia jest zebranie grupy co najmniej 7 osób.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zorganizowania egzaminu na ICAO Level w systemie TEAC certyfikowanym zgodnie z wymaganiami (EASA) Part FCL.055 oraz ICAO Annex 1.

Zakres tematyczny i harmonogram:

1 Aviation English – introduction 5.04.2023
2 Pre-flight 7.04.2023
3 Ground movements 12.04.2023
4 Departure, climb and cruise 14.04.2023
5 En-route events 19.04.2023
6 Contact and approach 21.04.2023
7 Landing 26.04.2023
8 On the ground 28.04.2023
9 Exam preparation 3.05.2023

Zachęcamy do zapisów!

0