Skip to content

Szybowcowa

Warunki dotyczące szkoleń i lotów na szybowcach

Aeroklub Częstochowski oferuje wszystkim chętnym powyżej 16 roku życia podstawowy kurs szybowcowy. Kurs składa się z dwóch etapów: szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznego.

Teoretyczny kurs szybowcowy kosztuje 1000 zł, obejmuje 60 godzin wykładów z następujących dziedzin lotniczych:

  • Prawo lotnicze
  • Ogólna wiedza o szybowcu
  • Osiągi i planowanie lotu
  • Człowiek możliwości i ograniczenia
  • Meteorologia
  • Nawigacja
  • Procedury operacyjne
  • Zasady lotu
  • Łączność
  • Ogólne bezpieczeństwo lotów

Warunkiem dopuszczenia do lotów praktycznych jest zaliczenie egzaminów z wiedzy teoretycznej przedstawionej podczas zajęć, obecność na min. 75% wykładów, posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy 1 lub 2, pisemna zgoda rodziców w przypadku osób poniżej 18 lat.

Szkolenie praktyczne na szybowcach odbywa się na szybowcu Bocian lub Puchacz. Można się szkolić startując z wykorzystaniem wyciągarki lub za samolotem. Szkolenie za wyciągarką wynosi minimalnie 55 lotów i kosztuje 3400 zł. Za samolotem szkolenie jest droższe natomiast przebiega szybciej. Koszt szkolenia szybowcowego za samolotem wynosi 6800 zł przy minimalnej liczbie 45 lotów. Po uzyskaniu trzeciej klasy pilota rozpoczyna się dalsze szkolenie do licencji pilota szybowcowego. Licencję można uzyskać po wylataniu 35-ciu godzin i zrobieniu dwóch ćwiczeń z akrobacji oraz przelotu 50 km z instruktorem lub samodzielnie.

0