Lotnisko Rudniki

Zadania i program CzKSL

CzKSL działa w oparciu Statut Aeroklubu Częstochowskiego punkt 7.

Zgodnie z nim do zadań CzKSL należą :

  1. współdziała z Aeroklubem w pracy wychowawczej i szkoleniowej;
  2. propagowanie idei lotnictwa i tradycji lotniczych;
  3. gromadzenie i opracowanie materiałów historycznych z dziedziny lotnictwa;
  4. pielęgnowanie pamięci o zmarłych ludziach lotnictwa.
0