Lotnisko Rudniki

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 2022

W dniu 3 kwietnia 2022 na lotnisku w Rudnikach /k. Częstochowy odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Aeroklubu Częstochowskiego, podczas którego podsumowaliśmy miniony sezon.

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu z minionego okresu.

Walne Zgromadzenie było także okazją do podjęcia uchwały o wystąpienie do Aeroklubu Polskiego o nadanie tytułu i godności członka honorowego AP dla  Sławomira Rozanow – inicjatora reaktywacji ACz w 1956 i rozpoczęcia działalności na lotnisku Rudniki, pierwszemu prezesowi Zarządu ACz w tym okresie.

Korzystając z okazji nasze podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które zgłosiły się do udziału w komisjach i prezydium zebrania, a także osób, które pomogły w organizacji Walnego.

0