Lotnisko Rudniki

Szybowcowe

Terminy szkoleń teoretycznych Kurs teoretyczny PL(G)
 od  do
13 lutego 2016 6 marca 2016
21 maja 2016 5 czerwca 2016
pozostałe terminy wkrótce
 min 5 chętnych

Istnieje możliwość indywidualnego trybu szkolenia teoretycznego.

Warunki dotyczące szkoleń i lotów na szybowcach

Aeroklub Częstochowski oferuje wszystkim chętnym powyżej 16 roku życia podstawowy kurs szybowcowy. Kurs składa się z dwóch etapów: szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznego.

Teoretyczny kurs szybowcowy obejmuje 60 godzin wykładów z następujących dziedzin lotniczych:

Prawo lotnicze
Ogólna wiedza o szybowcu
Osiągi i planowanie lotu
Człowiek – możliwości i ograniczenia
Meteorologia
Nawigacja
Procedury operacyjne
Zasady lotu
Łączność
Ogólne bezpieczeństwo lotów

Warunkiem dopuszczenia do lotów praktycznych jest zaliczenie egzaminów z wiedzy teoretycznej przedstawionej podczas zajęć, obecność na min. 75% wykładów, posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy 1 lub 2, pisemna zgoda rodziców w przypadku osób poniżej 18 lat.

Szkolenie praktyczne na szybowcach odbywa się na szybowcu Bocian lub Puchacz. Można się szkolić startując z wykorzystaniem wyciągarki lub za samolotem. Szkolenie za wyciągarką wynosi minimalnie 55 lotów, za samolotem 45 lotów. Po uzyskaniu trzeciej klasy pilota rozpoczyna się dalsze szkolenie do licencji pilota szybowcowego. Licencję można uzyskać po wylataniu 35-ciu godzin i zrobieniu dwóch ćwiczeń z akrobacji oraz przelotu 50 km z instruktorem lub samodzielnie.

0