Lotnisko Rudniki

Obóz szybowcowy 2021

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niniejszym zapraszamy chętnych do zgłoszenia udziału w OBOZIE SZYBOWCOWYM 2021 (LOTY SZYBOWCOWE ZA WYCIĄGARKĄ I ZA SAMOLOTEM)

W lipcu i sierpniu w formie obozu planowane są loty szybowcowe za wyciągarką i za samolotem (możliwe szkolenie podstawowe, wznowienia, celność lądowania, termika instruktorska, przeloty z instruktorem, loty treningowe, loty zapoznawcze itp.).

W tych dniach, codziennie na lotnisku dostępny będzie instruktor szybowcowy.

Chętnych zapraszamy do zgłaszania się w celu potwierdzenia swojego udziału w planowanym szkoleniu / obozie (o uruchomieniu lotów decyduje ilość zgłoszonych osób – im więcej tym lepiej, ilość miejsc jest ograniczona).

Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z:

dyrektor Anną Messyasz dyrektor@aeroklub.czest.pl , tel. ‪783-995-277‬

Zgłoszenia można dokonywać mailowo: biuro@aeroklub.czest.pl wpisując preferowaną datę obozu.

Obóz jest dofinansowany z budżetu samorządu województwa śląskiego, szczegóły dotyczące kwestii finansowych i dofinansowań u dyrektor Anny Messyasz 783-995-277 dyrektor@aeroklub.czest.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY i jednocześnie przypominamy o konieczności posiadania wszystkich stosownych dokumentów niezbędnych do szkolenia.

Z lotniczym pozdrowieniem,

Zespół ACZ

0