Lotnisko Rudniki

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 2023

W dniu 23 kwietnia 2023 na lotnisku w Rudnikach /k. Częstochowy odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Aeroklubu Częstochowskiego, podczas którego podsumowaliśmy miniony sezon.

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu z minionego okresu.

Na wniosek Pauli Malickiej-Brzdąk Walne Zgromadzenie postanowiło corocznym zawodom na celność lądowania na zakończenie sezonu nadać nazwę „Zawody na celność lądowania imienia instruktora pilota Daniela Sosnowskiego”.

Korzystając z okazji nasze podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które zgłosiły się do udziału w komisjach i prezydium zebrania, a także osób, które pomogły w organizacji Walnego.

0