Lotnisko Rudniki

Szkolenie z zasad poruszania się i bezpieczeństwa na lotnisku – 24.09.2023

Uwaga pilne!
 

Po przeprowadzonym ostatnim audycie certyfikacyjnym na lotnisku, Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) wykazał kilka niedociągnięć, z których jednym z istotniejszych jest kwestia poruszania się pojazdów na Polu Ruchu Naziemnego (PRN). W związku z tym, konieczne jest wprowadzenie programu naprawczego, a ustalony termin usunięcia nieprawidłowości przypada na koniec września.

W celu odpowiedniego przygotowania personelu i członków Aeroklubu do stosowania przepisów oraz procedur, planowane jest przeprowadzenie szkolenia, które odbędzie się 24 września 2023 roku (niedziela) o godzinie 9:00 w sali wykładowej na lotnisku.

 

Po zakończonym szkoleniu osoby zainteresowane uzyskaniem zezwolenia na wjazd własnymi samochodami na teren PRN oraz te, które będą odpowiedzialne za prowadzenie samochodów Aeroklubu (Hyundai i Mercedes), otrzymają pisemne, imienne zezwolenia. Ponadto, zostaną upoważnione do zdalnego otwierania bramy wjazdowej na PRN za pomocą telefonu, zgodnie z dotychczasową praktyką.

Jednocześnie zaznaczamy, że osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w tym szkoleniu, stracą prawo wjazdu na teren PRN oraz możliwość otwierania bramy wjazdowej (dotychczasowa baza numerów telefonów zostanie usunięta). Osoby pozbawione odpowiednich zezwoleń będą miały możliwość wjazdu na PRN wyłącznie w towarzystwie pracownika lub członka Aeroklubu posiadającego odpowiednie zezwolenie.

Kolejne planowane szkolenie w tej kwestii przewidywane jest na koniec października. Zachęcamy do licznego udziału.

 

0